Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A3/2019 har utkommit

19.11.2019

1. Förtroendemannautbildning 2020
2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2020

Cirkulär A3/2019