Hyppää sisältöön

Korrigering till cirkulär A3/2021

31.3.2021

Till skillnad från vad som i cirkulär A3/2021 sägs om lönejusteringarna i punkt 1.2 Lönesystemet för högsta ledningen i församlingarna, ansvarar församlingen för genomförandet av lönejusteringen för den högsta ledningen fr.o.m. 1.5.2021 också när justeringen av grundlönen genomförs i form av en allmän höjning på 1,6 procent.

Läs cirkulär A4/2021


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A3/2021 har utkommit

31.3.2021

Cirkulär innehåll:

  1. Lönejusteringar 1.5.2021
  2. Att avtala om utbytesledighet
  3. Coronavaccinationer

Läs cirkulär A3/2021


Ändringar i tidpunkten och arrangemangen för förtroendemannakurserna

19.3.2021

Läs mer i cirkuläret A2/2021.


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A1/2021 har utkommit

12.1.2021

Cirkulär innehåll:

  1. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2021
  2. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2021

Läs cirkulär A1/2021


Extra ledig dag för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid

21.12.2020

Denna jul tillämpas första gången bestämmelsen som ger tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid möjlighet att få en extra ledig dag för arbete som utförts under en söckenhelg. Här ser du hur den nya bestämmelsen tillämpas.


Alla nyheter och meddelanden