Hyppää sisältöön

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A6/2020 har utkommit

1.7.2020

Cirkulär innehåll: Ändring av tidpunkten/formen för förtroendemannautbildningar

Cirkulär A6/2020


Arbetsmarknadsverkets kanslis öppethållning under sommaren

26.6.2020

Kyrkans arbetsmarknadsverks kansli håller semesterstängt 13–26 juli 2020. Kontaktbegäran kan under tiden lämnas per e-post på adressen kit@evl.fi. Vi besvarar e-posten fr.o.m. 27 juli 2020.


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A5/2020 har utkommit

18.6.2020

Cirkulär A5/2020 innehåll: Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen


KyrkTAK 2020–2022 har godkänts

18.6.2020

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.4.2020–28.2.2022. Lönerna höjs med sammanlagt 3 procent under avtalsperioden (1.8.2020 och 1.5.2021). Den förlängda arbetstiden slopas fr.o.m. 1.1.2021. I avtalet preciserades definitionen av personer som inte har arbetstid. För dem har avtalats om extra ledighet, som träder i kraft 1.8.2020. Se mer under följande länkar:


Alla nyheter och meddelanden