Sidorna är under uppbyggnad


Ny arbetstidslag godkändes i riksdagen - ställningen för kyrkligt anställda som utför andligt arbete utreds

18.3.2019

Läs mer


Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A1/2019 har utkommit

13.3.2019

Innehåll:

1. Lönejusteringar 1.4.2019
2. Avtal om grupplivförsäkring 2019
3. Ändrad tidpunkt för förtroendemannautbildningen

Cirkulär A1/2019


De anställda i den offentliga sektorn upplever sitt arbete som meningsfullt

13.12.2018

De anställda i den offentliga sektorn upplever i regel sitt arbete som viktigt och de är entusiastiska över det. Enligt de nyaste undersökningarna har den positiva utvecklingen av påverkningsmöjligheterna avstannat i kommunsektorn och inom kyrkan och allt färre anställda anser att de har resurser för bemötande av förändringar i arbetet.

Läs mer