Hyppää sisältöön
Ledsen flicka som döljer ansiktet i en dyna

Vem kan hjälpa mig?

Är du utan pengar eller har du inte mat?
Har du problem med familjen, en parrelation, släkt eller vänner?
Vill du att någon kommer hem till dig på besök?
Vill du tala om något problem men vara anonym?
Vill du tala med någon i telefon?
Vill du tala med någon via nätet?
Är du ensam?
Vill du ha en vän från väntjänsten?
Har du sorg?
Vill du samtala om andliga frågor?
Vill du ha förbön, för dig själv eller någon annan?
Vill du ha besök när du är på sjukhus, eller någon närstående är det?
Vill du ha sjukbesök hemma?
Vill du ta emot nattvarden hemma?
Gäller ditt ärende någon förståndshandikappad?
Behöver du hjälp med kontakt med myndigheter?
Vill du utnyttja färdtjänst?
Vill du ha stöd på något annat språk?
Vill du veta hur man ordnar med dop, vigsel eller begravning?
Vill du ha råd i frågor som gäller begravningsplatsen?

Är du utan pengar eller har du inte mat?

Diakoniarbetare

Diakoniarbetare finns i nästan alla församlingar. Men finns det  ingen är det prästen som du ska vända dej till.

När kan jag få stöd i pengar?

Du ska alltid först vända dig till socialen. Om de inte kan hjälpa dig så kan du ta kontakt med församlingens diakoni. Pengar till det dagliga livet (mat och sådant) ger man kanske inte direkt. Men du kan efter behovsprövning få rätt att köpa vad du behöver i en mataffär.

Med diakoniarbetaren går ni  igenom vad du har för pengar. Ta med sådana papper som visar hur man har bedömt det hela på socialen eller Folkpensionsanstalten.

Hjälp ska du söka själv. Men är du sjuk kan någon annan göra det för dej. Diakonihjälpen finns mest för dem som tillfälligt har det svårt.

Matbanken

Från matbanken kan du få matvaror om man tillfälligt har råkat i en svår situation. Det kostar inte något.

I praktiken går det till på olika sätt i de församlingar som har matbank. Hör dig för hos en diakon eller diakonissa om det finns matbank i din församling, och hur du ska göra. Hjälp ska du egentligen söka själv. Men är du sjuk kan någon annan göra det för deig.

Har du problem med familjen, en parrelation, släkt eller vänner?

Ta kontakt med en präst eller med familjerådgivningen.

Om du just nu vill prata om din situation med en annan människa så kontakta Kyrkans Samtalstjänst. Du kan ringa 0400 22 11 90 eller logga in på chatt. Du kan också ställa en fråga via samtalstjänstens nätjour eller skriva till brevjouren.

Vill du att någon kommer hem till dig på besök?

Ta kontakt med en diakoniarbetare eller med en präst.

Vet du inte någon som du direkt kan ta kontakt med kan du ringa pastorsexpeditionen. Du kan också till en präst eller diakoniarbetare som du inte känner. Också utanför arbetstid om det behövs.

Så här får du tag på en präst:

Ring pastorsexpeditionen. Säg vad du heter, och att du vill tala med en präst. Men säg inte åt den som svarar på expeditionen vad du vill tala med prästen om. Ditt ärende är bara mellan dig och prästen. Tid får du snabbt, i en nödsituation ofta genast. Annars kanske någon av de närmaste dagarna. Prästen tar själv kontakt med dig så ni kan komma överens om var och när ni träffas. 

Du kan också ta kontakt med prästen direkt.

Vill du tala om något problem, men vara anonym?

Bor du på en liten ort, där alla känner alla? Då kan det ibland vara bra att vända sig till någon i en annan församling.

Du kan också ta kontakt med Kyrkans samtalstjänst.

Kyrkans samtalstjänst

Det hjälper att någon lyssnar. Den som lyssnar på dig är antingen en anställd i kyrkan eller en frivillig som har fått utbildning för uppgiften. Kyrkans samtalstjänst betjänar dig via fyra olika kanaler: telefonjour, chattjour, nätjour och brevjour. De centrala principerna för alla tjänster är förtrolighet, anonymitet och tystnadsplikt.  

Telefonjour

Den som svarar i telefonen, lyssnar på dig och hjälper dig att hitta en lösning. Ibland behöver vi få prata ut, utan att få en lösning. Alltid finns det inte en lösning på situationen, men det hjälper att säga saker högt. Den som svarar i telefonjouren har tystnadsplikt. 

Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Telefonnummer:

På svenska: 0400 22 11 90 dagligen kl. 20-23. 
På finska: 0400 22 11 80, dagligen mellan 18-00
Om du ringer från utlandet är numren: +358 400 22 11 90 och +358 400 22 11 80.

Chattjour

Chattjouren är till för dig som vill tala med en annan människa via datorn. Samtalet är konfidentiellt, det är bara du och jourhavande som ser ert samtal. Inget sparas i cyberrymden. Den du chattar med är anställd i församlingen eller har fått utbildning för sin uppgift. Den som svarar har tystnadsplikt.

Den du chattar med kanske inte kan hjälpa dig direkt. Då får du ett förslag på vem du kan vända dig till, eller hur du ska gå vidare.

Chatten är öppen måndag till torsdag kl. 19-21. Tiderna kan variera i samband med helger och semestertider.

Då chatten är stängd kan du ställa en fråga via Samtalstjänstens nätjour.

Nätjour

Är det något som tynger dig? Vet du inte vem du kan tala med om det? Kontakta Kyrkans samtalstjänst nätjour. Tjänsten är gratis och konfidentiell. Du kan vara anonym. Ditt meddelande besvaras inom 1-2 dagar av en frivillig medarbetare som fått utbildning för uppgiften.

Brevjour

Kyrkans samtalstjänst brevjour är till för dig som vill prata med en någon genom brevväxling. Du kan skicka ditt brev till:

Församlingarnas brevjour,
PB 210,
00131 Helsingfors

Den som svarar på brevet behöver inte veta vem du är. Men om du vill ha ett svar på brevet behöver du berätta din adress. Då får du ett personligt svar på brevet inom några veckor, skrivet av antingen en person som är anställd inom kyrkan eller en frivillig person som har utbildats för ändamålet.

Är du ensam?

Ta kontakt med en diakoniarbetare eller med en präst. Eller logga in på Kyrkans chattjouren eller ring Kyrkans telefonjouren om du vill ha någon att prata med för en stund. 

Vill du ha en vän från väntjänsten?

Ta kontakt med en diakoniarbetare. Diakoniarbetare finns i nästan alla församlingar. Men finns det ingen är det prästen som du ska vända dig till.

Vill du samtala om andliga frågor?

Då kan du ta kontakt med en präst.
Om du funderar över någon fråga kan då också vända dig till tjänsten Fråga Prästen på nätet eller läsa på OMG!.

Vill du ha förbön, för dig själv eller någon annan?

Ta kontakt med en präst.

Förbönen kan tas med i gudstjänsten följande söndag. Prästen formulerar det så att församlingen inte kan räkna ut vem det gäller. Alla som är i kyrkan är då med om att be för dig.

Prästen kan också be med dig privat om du hellre vill det.

Vill du ha besök när du är på sjukhus, eller någon närstående är det?

Då kan du vända ditt till sjukhusprästen eller någon annan präst. Du kan också ta kontakt med en diakoniarbetare eller en ungdomsledare.

Sjukhusprästen arbetar på ett eller flera sjukhus. Prästen har  vanligen ett eget mottagningsrum på sjukhuset, men besöker också  patienter på avdelningarna. 

Vill du ha sjukbesök hemma?

Ta kontakt med en präst. Prästen kan också ge dig nattvarden hemma. Observera att församlingens anställda inte sköter sjukvård.

Vill du ta emot nattvarden hemma?

Ta kontakt med en präst.

Gäller ditt ärende någon förståndshandikappad?

Då kan du ta kontakt med en präst för förståndshandikappade - kontaktuppgifter kan de ge på pastorsexpeditionen. Du kan också ta kontakt med en diakoniarbetare eller med en präst i församlingen.

Behöver du hjälp med kontakt med myndigheter?

Ta kontakt med en diakoniarbetare.

Du kan få hjälp med att hitta rätt. Tala med olika myndigheter. Få klarhet i  krångliga byråkratiska texter. Fylla i blanketter. Sköta dina ärenden vid olika  luckor.

Vill du utnyttja färdtjänst?

Ta kontakt med en diakoniarbetare, ifall det är fråga om att komma till kyrkan eller delta i något program i församlingen.

Ibland ordnar din församling kanske färdtjänst. Läs annonser. I en del församlingar finns det frivilliga som ställer upp som chaufförer med sin egen bil.

Vill du ha stöd på något annat språk?

Hör efter på pastorsexpeditionen. Kanske de kan föreslå någon i en finsk  församling. Eller så tipsar de om någon språkkunnig om det gäller något annat språk.

Vill du ha råd i frågor som gäller begravningsplatsen?

Ta i första hand kontakt med församlingens ekonomikontor eller gravkontor. En präst kan också svara på dina frågor.

YouTube-video