Samtal och själavård

Du inser att du behöver hjälp. Eller så är du orolig eller bekymrad för någon som står dej nära.

Du kan vända dig till de i kyrkan som finns för att hjälpa och stöda. Ingen frågar efter vad du tror på eller vart du hör. De som sköter den här hjälpverksamheten har utbildning för uppgiften. Och de har tystnadsplikt ungefär på samma sätt som de som jobbar på socialen eller inom hälsovården. Men prästerna har ännu strängare tystnadsplikt, den mest absoluta tystnadsplikten som finns i vårt land.