Hyppää sisältöön

Många sätt att ta kontakt 

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Pastorskansliet på orten kan hjälpa dig med uppgifter kring vem som ansvarar för en viss verksamhet på orten. Du kan också följa med i lokala pressen eller sociala median, där berättar församlingarna ofta annonserar om vad som är på gång. 

Vill du att någon kommer hem till dig på besök?

Ta frimodigt kontakt med en diakoniarbetare eller med en präst. Känner du inte någon som du direkt kan ta kontakt med kan du ringa pastorsexpeditionen, de hjälper dig vidare. Du kan ringa till en präst eller diakoniarbetare också utanför arbetstid, hen svarar om möjligt. 

Besök på sjukhus och vårdinrättningar

Om du är på sjukhus, någon anstalt så kan du också be församlingsanställda komma dit. På sjukhus finns det också sjukhuspräster som besöker hen som är intagen. Församlingsanställda, sjukhusprästerna finns till för såväl patienter som för de anhöriga.

I samband med besök kan man fira en andakt och be. En präst kan också ge dig nattvarden hemma. 

Vill du ha en vän från väntjänsten?

Ta kontakt med en diakoniarbetare. Diakoniarbetare finns i nästan alla församlingar. Men finns det ingen är det prästen som du ska vända dig till.

Också andra organisationer har väntjänst. I Helsingfors fungerar HelsingforsMission och på många orter förmedlar Röda Korset vänner via den egna väntjänsten. Länkar till dessa finns i höger marginal.

Vill du tala med någon?

Ibland behöver vi få prata med någon kvällstid. Sätta ord på vardagen vi lever i.

Kyrkans samtalstjänst - det hjälper att någon lyssnar

Den som lyssnar på dig är antingen en anställd i kyrkan eller en frivillig som har fått utbildning för uppgiften. Kyrkans Öppna länk i ny fliksamtalstjänstÖppna länk i ny flik betjänar dig via fyra olika kanaler: telefonjour, chattjour, nätjour och brevjour. De centrala principerna för alla tjänster är förtrolighet, anonymitet och tystnadsplikt.  

På svenska: 0400 22 11 90 dagligen kl. 20-23. 
På finska: 0400 22 11 80, dagligen mellan 18-00

Chattjour 

Chattjouren är till för dig som vill tala med en annan människa via datorn. Samtalet är konfidentiellt, det är bara du och jourhavande som ser ert samtal. Den du chattar med är anställd i församlingen eller har fått utbildning för sin uppgift. Den som svarar har tystnadsplikt.

Chatten är öppen måndag till torsdag kl. 19-21. Tiderna kan variera i samband med helger och semestertider. Då chatten är stängd kan du ställa en fråga via Kyrkans samtalstjänst nätjour.

Nätjour

Är det något som tynger dig? Vet du inte vem du kan tala med om det? Kontakta Kyrkans samtalstjänst nätjourÖppna länk i ny flik. Tjänsten är gratis och konfidentiell. Du kan vara anonym. Ditt meddelande besvaras inom 1-2 dagar av en frivillig medarbetare som fått utbildning för uppgiften.

Vill du samtala om andliga frågor?

Ta kontakt med en församlingsanställd eller kyrkans samtalstjänst.