Hyppää sisältöön

10 000 människor utsätts för våld i nära relationer 

Du är inte ensam, varken som förövare eller offer. 

Tre av fyra som utsätts för våld i nära relationen är kvinnor och en fjärdedel av alla offer är minderåriga barn. Detta är statistik beträffande anmälda fall år 2018 i Finland. 

Olika organisationer erbjuder hjälp och stöd. Församlingarnas anställda ska vara beredda att erbjuda stöd och skydd för den som är utsatt. Kyrkans familjerådgivning erbjuder stöd. Är du utsatt för akut hot skall du ringa 112. Det finns också telefonjourer som hjälper till i situationen, du får alltid vara anonym i kontakten. 

Nollinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor. 080 005 005 (öppen 24/7)
Brottsofferjouren 116 006 betjänar på svenska mån-fre kl. 12-14
Miessakit ger stöd åt män som utsatts eller utsätter andra för våld. 

Psykiskt våld är våld, trots att det är osynligt för andra.
Den som lider av en våldsam relation behöver hjälp. Ingen ska behöva vara ensam med det här. Du är sedd.
Ta kontakt med familjerådgivningen. Påbörja vägen tillbaka till dig själv.

YouTube-video