Hyppää sisältöön
Omslagsbild, två vikta pappersbåtar i en höstig pöl

Jag har också gått i terapi

 

Nyligen kom det fram att någon har kunnat ta sig in i en stor privat psykoterapifirmas klientregister och kopierat uppgifterna om klienterna och deras terapiprocesser. Datahackaren har sedan använt uppgifterna för att pressa både firmans ledning och klienterna på pengar.

Det som har hänt efter att utpressningsmeddelandena har publicerats har utpressaren antagligen inte kunnat förutse. Upprördheten och bestörtningen är lätt att förstå. Men dataläckan har också fått några reklam- och kommunikationsproffs att sätta igång med en motattack. Motattacken som bl.a Kirsi Piha och Katleena Kortesuo har satt igång riktar in sig på utpressarens främsta vapen: skammen kring att behöva gå i terapi.

Inspirerade av Piha och Kortesuo börjar nu allt flera, både kändisar och privatpersoner på sociala medier gå ut med budskapet ”jag har också gått i terapi”. En utpressare riktar in sig på någon som är ensam med sina hemligheter. Motståndet mot den eller de som har står bakom dataintrånget handlar om att nå ut till de drabbade med budskapet om att vi är nu många som lever i den här mardrömmen. Snabbt har man också sammanställt goda råd om hur man kan skydda sig och vart man kan vända sig för att få krishjälp.

Ingen behöver vara ensam

Man behöver inte klara av allt ensam. Ibland behövs samtalsstöd eller psykoterapi. Också jag har gått i terapi under svåra perioder i mitt liv. Nuförtiden arbetar jag som familjerådgivare och psykoterapeut och anstränger mig ännu mera än förut för att det ska vara tryggt att komma till familjerådgivningen. Samtalsrummet är helig mark och det behöver skyddas från inkräktare och förövare.

 

Ann-Sofi Storbacka, familjerådgivare och psykoterapeut

Kvinna som går i terapi