Hyppää sisältöön

Ensam även denna höst?

Sommaren brukar också under normala tider vara svår för den som lider av ensamhet. Coronatiderna förstärker ensamheten ytterligare. Familjerådgivare Ann-Sofi Storbacka har samlat några goda råd för att hantera det som den utdragna coronakrisen har fört med sig beträffande känslan av ensamhet. 

I den här tjänsten

Odla din självmedkänsla

Det är vanligt att kunna se på andra med förståelse medan man är sträng mot sig själv. Skulle det vara möjligt att säga till dig själv: ”Nu känner jag mig ensam, osäker eller rädd (Eller något annat som bättre passar in på hur du just nu har det.) Att känna sig ensam, osäker eller rädd är en del av livet. Måtte jag nu kunna bemöta mig själv med vänlighet. Måtte jag kunna visa mig själv den medkänsla jag just nu behöver”.

Använd dina möjligheter till att umgås och samtala med andra

Det finns ännu en hel del begränsningar som berör sammankomster och sommarevenemang. Men allt är inte stängt eller inhiberat. Vad är möjligt för dig att delta i? Vem kan du ta kontakt med? Om du känner att du inte vill belasta dina närmaste för mycket kan du ta kontakt med någon av de hjälplinjer som finns, tex. kyrkans samtalstjänst

Håll fast vid goda rutiner 

Mycket är ännu osäkert när det handlar om virusets spridning och hur det kommer att inverka på människors liv. Därför är det till nytta att satsa på sådant som är möjligt att påverka. Kan du t.o.m. skapa en bättre struktur för din dag nu under sommaren? Ett väl beprövat sätt att bekämpa oro och ångest är rörelse och motion. Det behöver inte handla om intensiva träningspass, också en kortare promenad har effekt.

Är det möjligt för dig att bli mera du med din ensamhet?

Sista rådet är mera en utmaning än ett råd.  Utmaningen handlar om att byta perspektiv och att se på ensamhet ur nya synvinklar. Hur mycket har du tex. själv kunnat påverka din nuvarande livssituation? Kommer du från en liten släkt där det har funnits uppbrott, skilsmässor och många dödsfall? Är du en introvert person? På vilket sätt är det att vara introvert en resurs? Hur stort behov av egen tid har du? Hur stor del av din ensamhet är plågsam och när är den något som du behöver för att må bra?

Ann-Sofi Storbacka, familjerådgivare