Hyppää sisältöön

Det enda som hjälper är att röra sig

Malin Kivelä

Det enda som hjälper är att röra sig. Orden hjälper inte när krisen är som störst.

Det är författare Malin Kiveläs slutsats efter att hon själv för tio år sedan fått ett hjärtsjukt barn, något som i förlängningen ledde till boken ”Hjärtat” som kom ut i hösten 2019. I ett boksamtal med cancerläkaren Peter Strang på bokmässan i Helsingfors närmade de sig existensens yttre gränser – vad händer med oss när livet plötsligt blir väldigt skört?

Fast jag fick inte ut så mycket av att tala med mina vänner som hade friska bebisar. Det måste vara någon som är eller har varit i samma situation för att man verkligen ska känna sig förstådd.

Kroppen är gammal i jämförelse med språket, rörelse och beröring når längre än ord, säger Peter Strang.

Han har också märkt att fysisk smärta inte går att medicinera bort ifall patienten har stor ångest eftersom en själslig kris förstärker alla känslor.

– Kopplingen mellan kropp och själ är stark och en existentiell kris ger starka symptom i kroppen, smärta upplevs starkare. Därför måste man också bearbeta den existentiella smärtan, först då hjälper smärtmedicinerna fullt ut.

Enligt Strang är ensamhet lidandets motor – så fort du börjar dela med dig av din situation så blir det lättare.

– Fast jag fick inte ut så mycket av att tala med mina vänner som hade friska bebisar, säger Kivelä. Det måste vara någon som är eller har varit i samma situation för att man verkligen ska känna sig förstådd.

Ända in i slutet söker människan ändå hoppet.

– Största delen av människorna tror på en fortsättning, någon slags liv efter detta, när döden närmar sig. Det är helt oberoende utbildningsgrad eller religiositet, en slags försvarsmekanism? Det är en fantastisk egenskap hos människan, säger Strang.

Största delen av människorna tror på en fortsättning, någon slags liv efter detta. 

Se samtalet ”En dag ska jag dö – alla andra dagar lever jag” som spelades in på bokmässan i Helsingfors i oktober 2019. Samtalet leddes av Wivan Nygård-Fadgrudd och var en del av evangelisk-lutherska kyrkans program.