Hyppää sisältöön

Om alla helgons dag

Alla helgons dag firar vi på den lördag som infaller mellan 31.10 och 6.11. Lördagens texter sammanbinder två tema; alla helgons dag och alla själars dag. Tidigare firades dessa tema på två olika dagar, den 1 och 2 november. 

Vi har alla någon som vi delat livet med, våra föräldrar, släkt och vänner. I oss bär vi spår av tidigare generationer och människor som är en del av oss. Vårt sätt att prata och handla har vi formats i samspel med andra. På alla helgons dag får vi speciellt stanna upp till minnen av dem som påverkat vårt liv och har dött. 

Dagens tema är tacksamheten till dem som dött. Vi stannar upp och minns dem. Dagen ger oss också rum för att tänka på vår egen dödlighet och tanke om att jag inte är oändlig. Detta utrymme ger oss plats för att se det som är viktigt i livets vardag. 

YouTube-video

Alla helgons dags historia

I Finland slutade man fira helgon i egentlig mening i och med reformationen på 1500-talet. I katolska kyrkan är ett helgon en person som – oftast efter sin död – officiellt förklaras vara helig. I evengelisk lutherska kyrkan syftar ordet helig inte enbart på dem som dött, utan på oss alla. 

Vår kyrka tror att heligheten inte handlar om människan själv och hennes liv, utan är en följd av frälsningen i Jesus Kristus. I evangelisk lutherska kyrkan heligförklaras ingen officiellt. Däremot finns det människor som genom sin tro och sitt liv visar vägen för oss andra – förebilder. Men varken de eller martyrerna är mer helgon än någon annan, eftersom heligheten inte kommer an på något annat än vad Jesus Kristus har gjort för människan.

Alla helgons dag som infaller under årets mörkaste tid lyser upp höstmörkret då människor för ljus till gravarna.

Du kan läsa mer om helgen på evl.fi

Tänd ett ljus på graven, lägg en blomma där. Gud som ser din längtan genom sorgen bär. Ur Barnens stora bönbok