Hyppää sisältöön

Yhteiskuntatyö

Yhteiskuntatyöksi kutsutaan kirkon toimintaa, jonka tavoitteena on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun luterilaiseen sosiaalietiikkaan ja kirkkojen väliseen keskusteluun perustuvia näkemyksiä, tukea seurakuntia yhteiskunnallisen vastuun kantamisessa ja laajentaa kirkon huomiota työelämän ja ympäristön kysymyksiin.

Yhteiskuntatyö alkoi 1950-luvulla kirkon teollisuustyönä, jonka syntyyn vaikuttivat rintamalla toimineiden pappien kokemukset. He halusivat jatkaa yhdessä jaetuissa koettelemuksissa syntyneitä yhteyksiä myös rauhan aikana. Aluksi keskityttiin erityisesti teollistumisen ja teollisuustyöväestön kysymyksiin, joihin perehdyttiin uudessa koulutusmuodossa, teollisuusseminaareissa. Ne sisälsivät myös harjoittelujakson teollisuustyössä.

Myöhemmin kiinnitettiin huomiota yhteiskuntaeettisiin kysymyksiin laajemmin. Vuonna 1966 perustettiin Kirkon yhteiskunnallinen toimikunta, jonka tehtäviä jatkaa nyt Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston toimiala Jumalanpalvelus ja yhteiskunta.