Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyötä tehdään ilman palkkiota toisten hyväksi. Toiminta on usein sidoksissa johonkin organisaatioon, kuten kirkkoon. Kirkon vapaaehtoistyössä toimii yhteensä noin 200 000 ihmistä.

Vapaaehtoisia toimii vaihtelevasti kaikilla kirkon työaloilla, kuten jumalanpalveluksissa (esim. ehtoollisavustajat, kolehdin kantajat), musiikkitoiminnassa (esim. kirkkokuorot), nuorisotyössä (esim. rippikoulujen isoset), lapsityössä (esim. pyhäkoulunopettajat), sielunhoidossa (esim. palvelevan puhelimen päivystäjät), diakoniatyössä (esim. lähimmäispalvelu) ja hallinnossa (maallikkojäsenet).

Vapaaehtoisia työntekijöitä toimii erityisesti diakoniatyön piirissä, yli 20 000. Seurakunnat ja kansalaisjärjestöt ovat perustaneet vapaaehtoistyön keskuksia toiminnan kehittämiseksi. Palveleva puhelin on yksi kirkon vanhimmista vapaaehtoistyön muodoista. Vapaaehtoisten päivystäjien määrä on kasvanut toimintavuosien aikana.

Kirkon erityisnuorisotyön Saapas-toiminnassa vapaaehtoiset nuoret auttavat päihteitä ja huumeita käyttäneitä nuoria kaupungeissa ja nuorisotapahtumissa. Vuonna 2001 vietettiin kirkon vapaaehtoistoiminnan vuotta teemalla Ole ihmisiksi – ole lähimmäinen.