Hyppää sisältöön

Työntekijäkoulutus

Kirkon työntekijät saavat ammatillisen peruskoulutuksensa yhteiskunnan koulutusjärjestelmässä. Tämän jälkeen kirkko työnantajana tarjoaa työntekijöilleen monipuolista henkilöstökoulutusta. Peruskoulutuksen seurannasta ja kirkon henkilöstökoulutuksen toteutumisesta vastaa Kirkon koulutuskeskus.


Korkeakoulutasoinen peruskoulutus on papeilla ja kanttoreilla. Pappien perustutkintona on teologian maisterin tutkinto, joka voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa tai Åbo Akademissa.

Kanttori-urkurit suorittavat musiikin maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa tai Sibelius-Akatemiassa Helsingissä tai sen Kuopion koulutusyksikössä. Kanttorikoulutuksen uudistuksen myötä alimman asteen kanttorin tutkinto suoritetaan vastedes ammattikorkeakouluissa.

Korkeakoulujen antaman opetuksen sisältö määräytyy niiden tehtävästä. Viime vuosina kouluttavien laitosten ja kirkon yhteistyö on vahvistunut. Opetusministeriö korostaa, että opetuksen sisällössä tulee ottaa aiempaa vahvemmin huomion työelämän tarpeet. Tämä ilmenee siinä, kuinka eri aloilla opintojen ydinaines määritellään. Työssä oppimisen, esimerkiksi seurakunnassa tapahtuvan harjoittelun merkitys korostuu.

Diakoneja ja nuorisotyöntekijöitä koulutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa, jonka yksiköt toimivat Helsingissä, Järvenpäässä, Kauniaisissa, Lahdessa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa.

Nuorisotyöntekijäksi voi valmistua lisäksi Raudaskylän kristillisestä opistosta, joka kuuluu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluun. Yrkeshögskolan Sydväst huolehtii Lärkkullassa diakonian ruotsinkielisestä koulutuksesta.

Lastenohjaajien koulutuksesta vastaavat kristilliset kansanopistot eri puolilla maata. Lapsityönohjaajien sekä pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön koulutusvastuu on kristillisillä järjestöillä.

Kirkonpalvelijoita eli suntioita koulutetaan Jyväskylän kristillisessä opistossa ja Seurakuntaopistolla Järvenpäässä. Lähetyssihteereiden koulutus kuuluu Kirkon lähetystyön keskuksen tehtäviin yhteistyössä hiippakuntien ja kristillisten opistojen kanssa. Lähetystyöntekijöiden koulutuksesta huolehtivat kirkon lähetysjärjestöt. Lähetyskurssille hakeutuminen edellyttää jonkin alan ammattipätevyyttä. Koulutus kestää tavallisesti puoli vuotta.

Peruskoulutuksen jälkeen kirkko antaa työntekijöilleen erilaista lisä-, täydennys- ja erityiskoulutusta. Koulutusta koordinoi ja suunnittelee Kirkon koulutuskeskus, joka julkaisee vuosittain kirkon henkilöstökoulutusoppaan. Siihen on koottu tiedot kirkollisesta koulutuksesta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä hiippakuntien, kirkon keskushallinnon muiden yksiköiden sekä kouluttavien laitosten ja järjestöjen kanssa.