Hyppää sisältöön

Työ

Työ on kristillisen opetuksen mukaan ihmiselle annettu tehtävä tai kutsumus, josta kuuluu saada oikeudenmukainen ja kohtuullinen korvaus. Keskeistä on työn ja työsuhteiden inhimillistäminen sekä mahdollisuus työn ja levon vaihteluun.

Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle elämäntehtävän. Tätä Jumalan meille uskomaa tehtävää nimitetään kutsumukseksi. Kutsumuksen uskollisella toteuttamisella palvelemme Jumalaa ja lähimmäisiämme.


Suurtyöttömyyden synnyttyä 1990-luvun alussa kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö on toiminut kiinteästi työttömien rinnalla. Seurakunnat ovat järjestäneet yhdessä työttömien kanssa mm. työttömien ruokailuja, leirejä, retkiä ja ryhmiä.

Painopiste on ollut työttömien henkisessä ja taloudellisessa auttamisessa sekä heidän järjestäytymisensä tukemisessa ja heidän ihmisoikeuksiensa puolustamisessa. Työttömien yhteistoimintajärjestö TVY ja kirkko ovat järjestäneet yhdessä työttömien ihmisoikeuspäiviä ja laatinut vetoomuksia valtiovallalle toimenpiteistä työttömyyden vähentämiseksi.