Hyppää sisältöön

Teologiset tiedekunnat Suomessa

Suomessa on kolme teologista tiedekuntaa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Joensuussa.

Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta, ruotsinkielisestä Åbo Akademin teologisesta tiedekunnasta ja Itä-Suomen yliopiston teologisen tiedekunnan läntisen teologian laitokselta voi pätevöityä luterilaisen kirkon papin virkaan, aineenopettajaksi tai yhteiskunnan ja uskonnollisten yhteisöjen teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Kaikissa kolmessa tiedekunnassa voi opiskella kirkkohistoriaa, eksegetiikkaa, uskontotiedettä, käytännöllistä teologiaa ja systemaattista teologiaa.


Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian laitokselta pätevöidytään ortodoksisen kirkon papiksi, aineenopettajaksi, kirkkomuusikoksi tai ortodoksisen teologian asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Opiskeltavia aineita ovat kirkkohistoria, eksegetiikka, uskontotiede, käytännöllinen teologia, kirkkomusiikkia sekä systemaattinen teologia ja patristiikka.

Tiedekuntien perustutkintoja ovat teologian kandidaatin ja teologian maisterin tutkinto. Kirkko edellyttää, että papiksi vihittävä on teologian maisteri. Jatkotutkintoja ovat teologian lisensiaatin ja teologian tohtorin tutkinnot.


Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on suoraa jatkoa Turun akatemiaan vuonna 1640 perustetulle teologiselle tiedekunnalle. Akatemia siirrettiin kokonaisuudessaan Helsinkiin vuonna 1827 tapahtuneen Turun palon jälkeen. Ruotsinkielinen Åbo Akademin teologinen tiedekunta on perustettu vuonna 1924 ja Joensuun teologinen tiedekunta vuonna 2002. Joensuun yliopistossa teologian laitokset kuuluivat humanistiseen tiedekuntaan ennen oman teologisen tiedekunnan perustamista.

Katsomuksiin sitoutumatonta opetusta

Teologinen tiedekunta on uskonnollisiin katsomuksiin nähden sitoutumaton ja vapaa tiedeyhteisö. Valtaosa teologisten tiedekuntien opettajista ja opiskelijoista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta heidän joukossaan on myös muiden katsomusten edustajia. Teologisen tutkimuksen tehtävänä ei ole asettaa eri uskontoja tai katsomuksia arvojärjestykseen.

Teologinen tutkimus ja koulutus tarjoavat perusteita sekä suomalaisen kulttuurin ja elämäntavan ymmärtämiseen että kansainvälisten vaikutussuhteitten analyysiin. Teologista asiantuntemusta tarvitaan myös yhteiskunnallisten, taloudellisten ja kulttuuristen muutosten edellyttämässä arvokeskustelussa. Yhä edelleen uskonto ja uskonnollisuus muovaavat kulttuuria ja yksilön elämänkatsomusta.