Hyppää sisältöön

Systemaattinen teologia

Systemaattisen teologian alaan kuuluvat kristillisten oppien ja käsitysten sisältöä sekä rakennetta tutkivat teologiset tieteet. Näitä ovat dogmatiikka, joka tutkii kristillisen opin (dogman) rakennetta ja historiaa sekä yksittäisten teologien näkemyksiä, etiikan tutkimus (teologinen etiikka ja sosiaalietiikka) sekä uskonnonfilosofia, joka tarkastelee kristillistä uskoa, sen totuuskäsityksiä ja uskonnollisen kielen rakennetta filosofisesta näkökulmasta.