Hyppää sisältöön

Suomen ekumeeninen neuvosto, SEN

Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. Neuvosto on niiden Suomessa toimivien kirkkojen yhteys, jotka Raamatun mukaan tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan Jumalan, siis Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, kunniaksi.

Neuvoston tarkoitus on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelimenä

 • edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä
 • vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa
 • toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana.

SEN:lla on 12 jäsenkirkkoa ja -yhteisöä ja 20 tarkkailijajäsentä. Neuvosto perustettiin vuonna 1917. Kirkkojen kansallisneuvostona se pitää yhteyttä Kirkkojen maailmanneuvostoon, Euroopan kirkkojen konferenssiin sekä pohjoismaisiin yhteistyötahoihin.

Suomen ekumeenisen neuvoston jäseniä ovat:

 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 • Suomen ortodoksinen kirkko
 • Suomen Vapaakirkko
 • Fria missionsförbundet
 • Katolinen kirkko Suomessa
 • Finlands svenska baptistmission
 • Suomen metodistikirkko
 • Finlands svenska metodistkyrka
 • Pelastusarmeija
 • Olaus Petri församling
 • Anglican Church in Finland
 • International Evangelical Church in Finland

Neuvoston tarkkailijajäseniä ovat mm. Suomen Adventtikirkko, Suomen baptistiyhdyskunta sekä useat kristilliset järjestöt.

Neuvoston päättävä elin on yleiskokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Neuvoston toimivia elimiä ovat hallitus ja useat jaostot. Jaostot käsittelevät opillisia kysymyksiä, kasvatusta, naisten asemaa kirkoissa, paikallista ekumeniaa, ruotsinkielistä ekumeenista työtä, eettisiä kysymyksiä ja nuorisoekumeniaa. Neuvosto julkaisi ekumenian erikoislehteä Näköala – Utsikt neljä kertaa vuodessa vuoden 2007 loppuun saakka.