Hyppää sisältöön

Seurakuntien virat

Kristus asetti kirkkoon erityisen pappeuden viran evankeliumia ja sakramenttien toimittamista varten. Siksi seurakunnalla tulee kirkkolain mukaan olla kirkkoherra (kirkkolaki 6 luku 13 §), joka on pappi. Tämän lisäksi voi olla muitakin pappeja.

Kirkkojärjestyksessä on lisäksi määrätty, että seurakunnassa tulee yleensä olla vähintään yksi kanttorin ja yksi diakonian virka. Virat voivat tietyin edellytyksin olla seurakuntien yhteisiä tai ne voivat olla täyttämättä. (Ks. kirkkojärjestys 6 luku 9 §).

Ellei seurakunta ole kovin pieni, seurakunnassa on yleensä myös muita virkoja, kuten kappalaisen, seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajan virat. Niiden perustamisesta tai lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto.