Romanityö

Kirkon romanityöllä tarkoitetaan romaniväestön kirkollisten palvelujen kehittämistä. Romaniväestölle pyritään tarjoamaan kirkollisia palveluja heidän omalla kielellään. Seurakunnat järjestävät muun muassa leirejä, koulutustilaisuuksia ja seminaareja yhdessä romanien etujärjestön Romano Missio ry:n kanssa.

Kirkon diakonian ja yhteiskuntatyön toimikunnan asettama Kirkko ja romanit -työryhmä toimii romanien erityiskysymysten ja kulttuurin tunnetuksi tekemiseksi sekä syrjinnän ja rasismin vähentämiseksi.