Hyppää sisältöön

Nuori kirkko ry

Nuori kirkko ry:n (ent. Nuorten kirkko) toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja palvella evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa. Kohderyhmää ovat 0-28 – vuotiaat lapset ja nuoret. Järjestö järjestää erilaista toimintaa ja koulutusta myös kohderyhmän ikäisten kanssa työskenteleville.

Nuoren kirkon toimintaa ovat muun muassa iloa ja lasten hyvää elämää tukeva Lastenkirkko, kouluikäisille suunnattu tubemedia Ttila, erityisnuorisotyötä tekevä palveluoperaatio Saapas, Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI sekä Piki-toimintamalli.