Hyppää sisältöön

Luonnollinen moraalilaki

Ihminen on Jumalan kuva, ja ihmisen luontoon on ”sisäänrakennettu” moraalinentoimintatapa; ihmisen sydämeen on luomisessa kirjoitettu käsitys hyvästä ja pahasta. Sitä kutsutaan luonnolliseksi moraalilaiksi. Kultainen sääntö on jokaisen sydämeen piirtyvä rakkauden laki, jonka mukaan ihminen on luotu elämään. Ihmiset voivat tunnistaa rakkauden lain vaatimukset. Se kehottaa ihmistä toimimaan kultaisen säännön ja rakkauden kaksoiskäskyn mukaan.


Luonnollinen moraalilaki koskee kaikkia ihmisiä. Jokainen ihminen pystyy tunnistamaan tämän moraalilain vaatimuksen itsessään, eikä se riipu hänen uskonnollisesta suuntautumisestaan tai esimerkiksi Raamatun ilmoituksesta. Se on myös riippumaton ajan ja paikan muutoksista.


Samalla tavalla kuin Jumala pitää yllä luotujen elämää, hän myös ylläpitää luonnollista moraalilakia ihmisten sydämissä. Luterilaisen etiikan perustana on Jumalan olemus ja tahto, jonka luonnollinen laki ilmaisee.


Rakkauden kaksoiskäskynä luonnollinen laki vaatii rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Synti ei muuta luonnollisen lain kahtalaista rakkauden vaatimusta. Laki on edelleen kirjoitettu ihmisen sydämeen. Se muodostaa inhimillisen viisauden summan, toimii hyveiden ja taitojen lähteenä ja on edelleen tunnistettavissa.

Synti vaikuttaa kuitenkin sen, että lain vaatimus kuuluu aiempaa heikompana. Lisäksi se koetaan vaativana, pakottavana ja uhkaavana. Mieluisa ja täytettävissä ollut laki on muuttunut mahdottomia vaativaksi velkakirjaksi syntiinlankeemuksenvuoksi.