Liturginen ele

Liturgiset eleet ovat jumalanpalveluksen sanatonta viestintää; käsien liike kuten ristinmerkki tai asento.