Hyppää sisältöön

Lehtori

Lehtori on luterilaisen seurakunnan palveluksessa oleva teologi, joka ei ole saanut pappisvihkimystä. Hän toimii maallikkona opetus- ja julistustehtävissä, mutta ei voi toimittaa sakramentteja

Kirkolliskokous perusti – torjuttuaan naispappeuden 1963 – naisteologeja varten lehtorin viran, joka on luonteeltaan opetusvirka. Vastaavaa virkaa ei ole muissa kirkoissa. Vuonna 1978 lehtori sai oikeuden saarnata kirkkoherran luvalla, avustaa pappia ehtoollisenjaossa ja konfirmoida.

Lehtorin erityisenä vastuualueena on kirkkojärjestyksen mukaan kristillinen kasvatus-, opetus- ja sielunhoitotyö. Sen lisäksi hän osallistuu muuhun seurakuntatyöhön.

Pappisviran avauduttua naisille 1986 valtaosa seurakuntalehtoreista otti pappisvihkimyksen. Samalla lehtorin virkoja muutettiin papin viroiksi. Nykyisin lehtorinvirkoja onkin seurakunnissa niukasti.