Hyppää sisältöön

Lapsityö

Kirkon lapsityön perustana on kaste. Seurakuntien lapsityö tukee kotien kristillistä kasvatusta. Keskeisimpiä työmuotoja ovat päiväkerhot, pyhäkoulut, perhekerhot sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

Päiväkerho vakiintui työmuotona 1970-luvulla. Niihin kokoontuu alle kouluikäisiä lapsia 1–5 kertaa viikossa. Päiväkerho on lapsen kokonaiskehitystä tukevaa toimintaa. Kristillisellä kasvatuksella on siinä keskeinen sija.

Pyhäkoulu on vanhin lapsityön muoto. Se tuli Suomeen 1800-luvun lopulla. Pyhäkoulua on perinteisesti pidetty sunnuntaisin. Pyhäkoulua kutsutaan usein lasten jumalanpalvelukseksi.

Päiväkerhojen rinnalle on seurakunnissa syntynyt avoimia päiväkerhoja sekä perhekerhoja, joihin vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat voivat tulla lasten kanssa yhdessä.

Seurakunnat järjestävät aamu- ja iltapäivätoimintaa koululaisille myös yhteistyössä kunnan ja eri järjestöjen kanssa.