Hyppää sisältöön

Kotimaa Oy

Kotimaa Oy ylläpitää kustannustoimintaa useassa muodossa. Kotimaa-lehti, Kotimaa24 sekä aikakauslehti Askel muodostavat Kotimaa Oy:n kustannustoiminnan rungon. Siihen kuuluvat lisäksi valtakunnallisesti toimiva Sacrum sekä Asiakaslehdet-yksikkö. Sacrum valmistaa ja valmistuttaa sekä myy työvälineitä ja tarvikkeita seurakunnille ja kuluttajille. Asiakaslehdet-yksikkö tarjoaa seurakunnille ja muille yhteisöille monipuolisia viestintäpalveluja kuten lehtien taittoa ja ilmoitusmyynti- ja -valmistuspalveluja.

Kotimaa-lehti on valtakunnallinen kirkon asioita ja yhteiskunnan arvovalintoja journalistisesti esillä pitävä vaikuttaja. Lehteä on kutsuttu ”kirkon epävirallinen äänenkannattajaksi”. Se on ainoa valtakunnallinen, herätysliikkeisiin sitoutumaton kirkkoa seuraava viikkosanomalehti.

Kotimaa-lehdellä on viikoittain 64 000 lukijaa (KMT 2016) ja Kotimaa24ssä kuukausittain yli 50 000 eri kävijää. Kotimaan verkkosivusto on aktiivinen blogimetsä, paikka kirkolliselle keskustelulle verkossa.

Kustannus-osakeyhtiö Kotimaan suurimmat omistajayhteisöt ovat Kirkkopalvelut ry, Kirkon keskusrahasto, Suomen Lähetysseura ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.

Kotimaan historia

Osa papistoa perusti vuonna 1905 oman lehden ottamaan kantaa ja vaikuttamaan kirkon näkökulmista meneillään oleviin yhteiskunnallisiin ja henkisiin muutoksiin. Kotimaalle on alusta lähtien ollut ominaista yleiskirkollisuus sekä yhteiskunnallisten ja kulttuuriasioiden seuraaminen.

2000-luvun alusta Kotimaa alkoi julkaista sisältöjä verkossa. Kotimaan sisällöistä noin kolmasosa tehdään nykyisin kerran viikossa ilmestyvään lehteen ja kaksi kolmasosaa Kotimaa24-verkkosivustolle. Verkossa painottuvat uutiset, lehdessä taustoittavat artikkelit. Osana Kotimaa24ää on Pro-sisällöt, jotka on suunnattu erityisesti kirkon ja kristillisten järjestöjen työntekijöille sekä luottamushenkilöille.

Vuosina 1915–79 lehti ilmestyi kaksi kertaa ja 1980–89 kolmesti viikossa. Vuosina 1990–93 lehti ilmestyi kahdesti viikossa, ja vuonna 1993 se muuttui kerran viikossa ilmestyväksi viikkosanomalehdeksi.

Kotimaan levikki oli 1920- ja 30-luvuilla jonkin verran yli toistakymmentä tuhatta mutta ylitti vuonna 1947 50 000 kappaleen rajan ja vuonna 1964 70 000 kappaleen rajan. Vuonna 1983 levikki käväisi yli 80 000:ssa. Tällä hetkellä se on noin 45 000.