Hyppää sisältöön

Kirkolliset rakennukset

Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset.

Kirkollisen rakennuksen purkamiseen tai sen sisä- tai ulkoasua olennaisesti muuttaviin korjauksiin tulee saada Kirkkohallituksen lupa. Korjauksista päättää Kirkkohallitus.

Kirkollisiin rakennuksiin kohdistuvia määräyksiä sovelletaan myös kirkkopihaan, hautausmaan aitaan ja porttiin.

Seurakunnalla voi olla jumalanpalvelusten pitämistä, muuta hartauselämää ja kirkollisia toimituksia varten kappeleita, mutta ne eivät ole kirkollisia rakennuksia.