Hyppää sisältöön

Kirkollinen lehdistö

Suomessa on väkilukuun nähden paljon kirkollisia lehtiä. Suomessa ilmestyy noin 50 seurakuntalehteä, joiden ilmestymisväli vaihtelee huomattavasti kerran viikossa ilmestyvistä joitakin kertoja vuodessa ilmestyviin lehtiin. Useita niistä jaetaan ilmaisjakeluina. Lisäksi maassa ilmestyy lähes sata muuta kristillistä lehteä, kuten Kotimaa, Sana ja lukuisat eri herätysliikkeiden julkaisemat lehdet. Tärkeimpien lehtien levikkitiedot löytyvät Kirkon nelivuotiskertomuksesta ja yhteystiedot Kirkon kalenterista.

Viikkosanomalehdet

Vuonna 1905 perustettu Kotimaa ilmestyy nykyisin kerran viikossa viikkosanomalehtenä. Muita valtakunnallisia kirkollisia viikkosanomalehtiä ovat muun muassa Kansan Raamattuseuran julkaisema Sana, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Sanansaattaja, vanhoillislestadiolaisten (SRK) Päivämies ja Kansanlähetyksen Uusi tie.

Pääasiassa seurakuntien tilauksina leviävät helsinkiläiset Kirkko ja kaupunki ja Kyrkpressen sekä oululainen Rauhan tervehdys. Kyrkpressen kattaa lähes kaikki Porvoon hiippakunnan ruotsinkieliset seurakunnat.

Aikakauslehdet

Aikakauslehtimuotoisia kirkollisia lehtiä ovat muun muassa Suomen Lähetysseuran julkaisema Suomen Lähetyssanomat, Suomen Raamattuopiston jäsenlehti Ystäväviesti, Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaan julkaisema Askel ja Herättäjä-Yhdistyksen Hengellinen Kuukauslehti.

Kirkollisista lasten- ja nuortenlehtiä ovat muun muassa Vinkki (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) ja Lastenmaa (Kustannus-osakeyhtiö Kotimaa).

Kirkon työalojen ammattilehtiä ovat muun muassa verkossa ilmestyvä Diakonia+ ja Kirkkomusiikki-lehti. Ammattijärjestöjen lehtiä ovat esimerkiksi Crux, jota julkaisee Pappisliitto ja Diakoniatyöntekijöiden liitto. Teologisista lehdistä tunnetuin on Teologinen Aikakauskirja. Monet hiippakunnat julkaisevat omaa hiippakuntalehteään.

Useat kirkolliset lehdet ilmestyvät osittain tai kokonaan verkossa.