Hyppää sisältöön

Käytännöllinen teologia

Käytännöllinen teologia tutkii ja opettaa teologian soveltamista käytäntöön. Kohteena ovat kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen elämä ja toiminta. Myös yksityisten ihmisten uskonnollisuuden tutkiminen kuuluu käytännöllisen teologian piiriin. Käytännöllisen teologian alaan kuuluvat liturgiikka, homiletiikka, uskonnollinen viestintä, sielunhoito, diakonia, hymnologia, kirkko-oikeus ja johtaminen, kirkkososiologia sekä uskonnonpedagogiikka.

Liturgiikan piiriin kuuluu kaikki se tutkimus ja opetus, joka tavalla tai toisella liittyy jumalanpalvelukseen eli kulttiin. Homiletiikka tarkoittaa saarna- eli puheoppia. Sen tehtävänä on tutkia kristillistä julistusta. Uskonnollisen viestinnän tutkimuksen painopiste on joukkoviestinnän tutkimuksessa. Sielunhoito on kristillisen toiminnan muoto, jonka avulla pyritään persoonallisesti auttamaan sisäiseen ja ulkonaiseen hätään joutunutta ihmistä. Siihen sisältyy myös diakonia.

Kirkko-oikeuden ja johtamisen tutkimuksessa perehdytään kirkon toimintaan julkisena organisaationa. Kirkkososiologian tehtävänä on tutkia teologisten periaatteiden ja niihin liittyvän uskon ja ajattelun esiintymistä kirkon elämässä, toiminnoissa ja rakenteissa. Uskonnonpedagogiikka tutkii uskontokasvatusta ja sen ilmiöitä niin kirkon, koulun, kodin kuin muidenkin instituutioiden piirissä.