Hyppää sisältöön

Hätäkaste

Jos lapsen pelätään kuolevan eikä pappi pääse heti toimittamaan kasteen sakramenttia, tulee jonkun kirkon jäsenen tai muun kristityn kastaa lapsi puhtaalla vedellä kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Hätäkasteesta on ohjeet kirkkokäsikirjassa.

Hätäkaste tunnetaan useissa lapsikasteen sallivissa kirkoissa, koska kasteella on perustava merkitys pelastuksen varsinaisena sakramenttina.

Hätäkasteen toimitus

Hätäkasteen kaava sisältää vain sakramentin pätevyyteen välttämättä kuuluvan osan, kastamisen vedellä kolmiyhteisen Jumalan nimeen: ”[Henkilön etunimet,] minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Sen jälkeen kastaja lukee Isä meidän -rukouksen ja lausuu Herran siunauksen.

Myös aikuinen voidaan hätäkastaa. Kun kastamattomia aikuisia on entistä enemmän, voi tulla tilanteita, joissa joku esimerkiksi kuolemanvaaran uhatessa pyytää kastetta pelastuksekseen.

Hätäkaste on kirkkolain mukaan papin vahvistettava. Kirkollisten toimitusten kirjassa on hätäkasteen vahvistamisen kaava. Vahvistaminen ei tarkoita sitä, että hätäkaste olisi jotenkin heikompi sakramentti kuin normaali kaste, vaan sitä, että se kirkon nimissä julkisesti tunnustetaan kristilliseksi kasteeksi. Sen jälkeen kastettu ihminen voidaan merkitä kastettujen kirjaan.