Hyppää sisältöön

Faith and Order

Faith and Order, Usko ja kirkkojärjestys (Oppi ja konstituutio), on ekumeenisen liikkeen haara, jonka piirissä kirkot ovat yhteisesti tutkineet kirkon oppia, sakramentteja, virkaa ja kirkkojärjestystä koskevia kysymyksiä. Liike sai alkunsa vuonna 1910.

Ensimmäiset kokoukset pidettiin Lausannessa 1927, Edinburghissa 1937, Lundissa 1952, Montrealissa 1963 ja viimeksi Santiago de Compostelassa 1993. Faith and Order pyrkii edistämään kirkkojen ykseyttä kokouksissa tapahtuvan dialogin ja kokouksia varten tehtyjen asiakirjojen avulla.

Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) perustamisen jälkeen Faith and Order on muodostanut KMN:n erityiskomission. Komissioon kuuluu 120 jäsentä, jotka jäsenkirkot nimeävät. Myös katolinen kirkko on mukana Faith and Orderissa, vaikka se ei kuulukaan KMN:oon. Suuren komission lisäksi toimii noin puolentoista vuoden välein kokoontuva pienempi komissio, joka ohjaa tutkimusten suunnittelua.