Hyppää sisältöön

Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, ELK

Lähetysyhdistys Kylväjä perustettiin vuonna 1974, ja siitä tuli kirkon virallinen lähetysjärjestö vuonna 1979. Samoin valtion kehitysyhteistyöjärjestönä Kylväjä on toiminut vuodesta 1979 lähtien. Kylväjän tausta on ns. viidennessä herätysliikkeessä.

Kylväjää on luonnehdittu vaikeiden alueiden lähetysjärjestöksi. Järjestön ensisijainen tehtävä on evankeliumin vieminen sinne, missä Jeesuksesta ei ole kuultu. Kylväjällä on työtä Itä- ja Pohjois-Afrikassa, Japanissa, Bangladeshissa, Kaukasiassa, Keski-Aasiassa, Etu-Aasiassa, Israelissa, Ukrainassa, Itä-Siperiassa ja Mongoliassa.

Kylväjällä on noin 40 lähetystyöntekijää. Kylväjä sitoutuu kokonaisvaltaiseen lähetysnäkemykseen. Järjestön ominaispiirteenä on mennä sinne, missä on vähän tai ei lainkaan kirkkoja tai kristittyjä. Kylväjä tekee työalueillaan seurakunta-, opetus- ja kielityötä sekä kehitysyhteistyötä mm. tyttöjen ja naisten kouluttamiseksi sekä terveysolojen ja vammaisten aseman parantamiseksi. Se toimii yhteistyössä kansallisten luterilaisten kirkkojen ja lähetysjärjestöjen sekä kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa, mikäli niitä on työalueilla. Kylväjällä on seurakuntien kanssa nimikkolähettisopimuksia. Se palvelee seurakuntia myös julistustyössä, raamatunopetuksessa ja lähetyskasvatuksessa. Yhdistyksen lehti on nimeltään Kylväjä.