Hyppää sisältöön

Danielin kirja

Danielin kirja on toinen kahdesta Raamattuun sisältyvästä apokalyptisestä kirjasta. Toinen niistä on Johanneksen ilmestys Uudessa testamentissa. Danielin kirja on Vanhassa testamentissa, ja se on sijoitettu profeettakirjojen joukkoon. Daniel ei kuitenkaan ole profeetta, vaan viisas, joka voidaan rinnastaa babylonialaisiin enteiden lukijoihin. Danielin erityisiä taitoja ovat unien tulkitseminen ja näkyjen näkeminen.

Tekstissä mainittujen tapahtumien perusteella Danielin kirjan on päätelty syntyneen vuosina 167–164 eKr. Kirjan syntyhistoriaa ei tunneta tarkkaan, mutta sen lopullinen muoto voidaan ajoittaa tarkemmin kuin mikään muu Vanhan testamentin kirja.