Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen stöder turistarbetet i Lappland

Publicerad 13.12.2016

Kyrkostyrelsens plenum fördelade sammanlagt 175 000 euro av budgetmedel och kollektintäkter för det andliga arbetet bland turister i Lappland.

Med budgetmedel från Kyrkans centralfond täcker man kostnader dels för församlingarnas och organisationernas turistarbete i Lappland, dels kostnader för en turistpräst i västra Lappland. Kyrkostyrelsen anslog 60 000 euro för turistprästen i västra Lappland och fördelade 45 000 euro mellan de församlingar och organisationer som verkar på turistområdet.

Dessutom fördelade kyrkostyrelsen sammanlagt 70 000 euro i kollektmedel som burits upp för fjällkapell- och vägkyrkoverksamheten mellan organisationer och de församlingar i Lappland som deltar i turistkapellverksamheten. Församlingsförbundet fick som enda svenska organisation ett anslag på 3 000 euro.

Så här fördelades kollekt- och budgetmedlen (pdf)

Mera information:
ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 566 6140

Församlingsområdena Ylikiiminki och Yli-Ii överförs till Kiimingin seurakunta 2019

Kyrkostyrelsen beslöt att föra över två församlingsområden från Oulunjoen seurakunta till Kiimingin seurakunta från 1.1.2019. Det handlar om det två områdena Ylikiiminki och Yli-Ii.

Som grund för beslutet finns en utredning där man granskade församlings- och samfällighetsstrukturernas ändamålsenlighet i Uleåborgsområdet. Utredningen visar att överföringen av Ylikiiminki och Yli-Ii ger en geografiskt mera fördelaktig församlingsstruktur och skulle underlätta de interna resorna i församlingen. Ylikiiminki och Yli-Ii hör också historiskt samman med Kiiminki.

Mera information:
ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 349 6902