Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Björn Vikström: Samhället är på många sätt allt mera obarmhärtigt

Publicerad 06.12.2016

I predikan vid självständighetsdagens festgudstjänst i Helsingfors domkyrka på tisdagen utgick biskop Björn Vikström från en bibeltext som handlar om att tjäna varandra.

– Tjänandets ideal har under kristenhetens historia alltför ofta identifierats med lydnad och använts som ett maktmedel. I ett samhälle där vi eftersträvar jämlikhet och ett respekterande av alla människors lika rättigheter kan tjänande inte förstås som blind lydnad. I tjänandet är det fråga om hur vi frivilligt använder de goda gåvor som Gud gett åt oss, sade biskop Vikström.

– I dag vill vi i predikan föregripa firandet av Finlands hundraårs jubileum. Som medborgare och beslutsfattare har vi orsak att stanna upp inför frågan hur det Finland ser ut som vi vill skapa för oss själva och våra barn, för våra vänner och för främmande gäster, sade biskopen som höll predikan som ett samtal med studerande Ida-Maria Sola, företagare Markus Andersén och kontaktchef Emina Arnautovic.

– I dagens individcentrerade värld glömmer vi alltför ofta bort att vara nådiga mot oss själva, att acceptera bristerna och misslyckanden i oss. Nåd för mig betyder att jag är älskad då jag själv inte förmår älska mig själv. Och jag hoppas att vi ska våga låta plikterna vara ibland för att istället stå upp mot det som är fel och orättvist, sade Ida-Maria Sola.

– Idag oroar sig många för att vårt samhälle i många avsikter har blivit allt mer obarmhärtigt. De starka och effektiva individerna klarar sig bra, men allt för många upplever, att det inte finns plats för dem i dagens samhälle, och att ingen behöver dem, påminde biskopen.

– Jag oroar mig för att många människor upplever idag att de inte kan påverka sin situation. Vi utgår ifrån att alla har samma rättigheter och samma skyldigheter i Finland men kommer vi att kunna ge samma möjligheter till alla våra invånare i Finland?, sade Emina Arnautovic som kom till Finland som asylsökande för över 20 år sedan.

Markus Andersén önskade att vi skulle respektera varandra och acceptera olikheter, eftersom det alltid har funnits olikheter i Finland.

– Guds nåd innebär uttryckligen att vi tas emot utan villkor och krav. Samtidigt utmanar Jesus oss som människor; som president, politiker, biskopar och medborgare att reagera då människovärdet hotas eller då människor förtrycks, överges eller försummas, betonade biskop Björn Vikström.

Predikan vid självständighetsdagens gudstjänst i sin helhet som bilaga (odf)