Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Psalmer och församlingarnas musikevenemang tilltalar finländarna

Publicerad 23.11.2016

Finländarna uppskattar de traditioner som evangelisk-lutherska kyrkan upprätthåller. En majoritet av finländarna motiverar sitt medlemskap med helgernas kristna tradition och att kyrkan upprätthåller och bevarar det kulturhistoriska arvet. Kyrkans forskningscentrals undersökning visar att också bevarande av psalmsångstraditionen är viktig för nästan två tredjedelar av finländarna.

Nya psalmer tas i bruk på advent

På första advent tar församlingarna runt omkring i landet i bruk psalmbokens nya tilläggshäfte. Då kyrkan har förnyat psalmboken har man försökt stimulera psalmtraditionen och utöka psalmbokens helhet med sånger som är bekanta för den breda massan.

Avsikten med de nya psalmerna är att på ett nytt sätt uttrycka tron och upplevelser av tron i ord. Tilläggshäftet betonar också gemenskapen i församlingen och kristendomens globala aspekter.

Kyrkans svenska psalmbok innehåller 585 psalmer medan den finska har 632 psalmer. Till dessa fogas nu tilläggshäften med 147 svenska och 79 finska psalmer.

– Gemenskapen kring psalmerna och de andliga sångerna bygger på erfarenheter av att sjunga och lyssna till psalmer. Undersökningar visar att sångens betydelse grundar sig på gemenskapen och den delade erfarenheten av kreativitet, berättar forskaren Veli-Matti Salminen.

De vackraste julsångerna ljuder i alla församlingar

Finländarnas deltagande i församlingarnas musikevenemang har legat på ungefär samma nivå under det senaste decenniet. Efter gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna var allsångstillfällen och konserter det som ordnades mest under 2015.

Församlingarna ordnade närmare 15 000 musikevenemang och drygt 1,75 miljoner personer deltog i dem.

Alla församlingar ordnade evenemanget De vackraste julsångerna och en stor del också körkonserter, allsångstillfällen och konserter med andlig musik. Antalet församlingar som ordnar körkonserter och allsångskonserter har ökat märkbart under de senaste fyra åren. Under en tidsperiod på 20 år har antalet körmedlemmar legat kring 30 000. År 2015 verkade drygt 2 000 körer i församlingarna.

Andlig musik har en viktig plats i finländarnas liv

Gallup Ecclesiastica 2015 visar att ca en tredjedel av finländarna deltar mist en gång i året i kyrkokonserter eller i ett annat musikevenemang med andliga sånger.

Besökarna i en kyrkokonsert har ingen speciellt uttryckt religiös profil. Undersökningen visar att de mest aktiva deltagarna i kyrkokonserter ändå tenderar oftare vara kyrkomedlemmar, förhålla sig positivare än andra till kyrkans närvaro i den offentliga sektorn och deltar oftare i allmännyttig hjälpverksamhet och föreningsverksamhet än andra.

Också i det privata religiösa livet har den andliga musiken sin plats. En dryg fjärdedel av finländarna säger att de lyssnar till andlig musik mer än en gång per månad och närmare hälften (48 %) minst en gång i året.

Att lyssna till andlig musik är vanligare än att följa med andliga program i radio eller tv, läsa andlig litteratur eller följa med nätdiskussioner om religion.

En märkbar del av människor som i övrigt inte är aktiva i församlingen deltar i kyrkokonserter eller allsångstillfällen som De vackraste julsångerna.

Mera information:
forskare Veli-Matti Salminen, tfn 040 142 4896, veli-matti.salminen@evl.fi
Enkätmaterial: Gallup Eccelsiastica 2015 (N=4275), Församlingsenkät 2016 (B1)
Psalmboken
De vackraste julsångerna