Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ökat samarbete mellan kommunerna och kyrkan i framtiden

Publicerad 16.11.2016

Finansministeriet och Kyrkostyrelsen meddelar

 

– Kyrkan och kommunen samarbetar inom områden som direkt påverkar människors vardag och livskvalitet, sade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen vid mötet mellan kyrkan och reformen Framtidens kommun i Helsingfors den 16 november.

Församlingarna och kommunerna samarbetar ofta med att tillhandahålla lokal service. Samarbetet är viktigast i skolan, inom äldrevården, dagvården, ungdomsarbetet och handikapparbetet. I fortsättningen behöver samarbetet intensifieras.

– Samarbetet baserar sig på verkligt partnerskap. Med hjälp av detta partnerskap har man förstärkt den lokala välfärden och identiteten, och lyckats svara mot olika behov på ett allt bättre sätt. Betydelsen av och mångfalden hos partnerskapet mellan kommunerna och kyrkan kommer att växa då vi bygger framtidens nya kommun, konstaterade minister Vehviläinen.

– Ett gott liv förutsätter att människan ses som en helhet. Det är därför viktigt med tanke på kyrkans egen uppgift att församlingarna samarbetar på ett mångsidigt och naturligt sätt med kommunen även vid kommande förändringar, sade ärkebiskop Kari Mäkinen.

Kommunens roll kommer att förändras stort

Kommunernas verksamhet, uppgifter och ställning kommer att påverkas stort av social- och hälsovårdsreformen som regeringen inlett och av de 18 nya landskap som ska grundas. Reformen Framtidens kommun som regeringen inlett definierar på basis av parlamentariskt arbete kommunernas framtida roll och ställning, samt kommunernas uppgifter och förhållandet till landskapen. Arbetet utförs i samarbete med olika samarbetsgrupper, såsom kyrkan, organisationerna, näringslivet samt kommunerna.

Mera information om reformen

Ytterligare information:
Sami Miettinen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 046 9234695
Anneli Vartiainen, kanslichefens specialmedarbetare, tfn 050 3269 019, anneli.vartiainen(at)evl.fi