Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Gemensamt Ansvar 2016: Finländarna gav nästan 3,5 miljoner för att hjälpa unga som riskerar utslagning

Publicerad 15.11.2016

I år gav finländarna 3,46 miljoner euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Medlen används till att motverka utslagning bland unga i Finland och i Uganda.

– Jag tror att det förebyggande arbete som de här pengarna används till kommer att ge flera miljoner i inbesparingar inom det åtgärdsinriktade barnskyddet bara i Finland. Framför allt undviker vi en stor mängd mänskligt lidande,  säger chefen för Gemensamt Ansvar Tapio Pajunen.

Förutom att motverka marginalisering stöder insamlingen i Finland utvecklingen av de ungas livskompetens och främjar deras delaktighet i samhället med hjälp av scouting. Unga som riskerar att slås ut söks upp och erbjuds komma med i scouterna, till exempel stöder man ungas deltagande från fattiga familjer ekonomiskt. Dessutom understöds scoutverksamheten för unga med funktionsnedsättningar, i första hand syn- och hörselskador, rörelsehinder och utvecklingsstörningar.

– Ett bra fritidsintresse stärker barns och ungas självförtroende, lär dem att fungera i grupp och hitta sina egna styrkor. Därför vill vi sänka tröskeln att delta för de unga som ännu inte har något fritidsintresse. Inom scoutingen styrs medlen till lokala projekt som kan nå just det områdets viktigaste målgrupper, till exempel invandrare eller unga som saknar utbildningsplats, berättar ordföranden för Finlands Scouter Anna Munsterhjelm.

I år lyckades den finska församlingen i Kyrkslätt nästan fördubbla sitt insamlingsresultat jämfört med i fjol.

– Det goda resultatet i Kyrkslätt beror på att församlingen lyckades skapa ett brett intresse kring Gemensamt Ansvar. En stor grupp funderade på idéer och genomförde insamlingen. Unga och speciellt scouter hade en aktiv roll, berättar insamlingschefen i Kyrkslätt Leena Riipinen.

Också den svenska församlingen i Kyrkslätt ökade sitt resultat märkbart. I likhet med i de flesta andra stift sjönk insamlingsresultatet för hela Borgå stift.

Flyktingunga får yrkesutbildning i Uganda

I Uganda stöder Gemensamt Ansvar de ungas yrkesutbildning och försörjning. I flyktinglägret Rwamwanja i västra Uganda har det byggts en yrkesskola med stöd av insamlingsmedel. De första studerandena har redan blivit klara med sina studier till mekaniker och inom byggnads-, hotell- och jordbrukssektorn.

Utbildningen omfattar praktik där unga får kontakt med sina framtida arbetsgivare. Av de 101 unga som påbörjade sina studier fick 96 examen och tiotals av dem har fått arbete. Nu har 120 nya elever börjat i yrkesskolan. De valdes bland 780 sökande.

Efterfrågan på yrkesutbildning är stor bland de allra mest utsatta unga flyktingarna och ugandierna, och studerandenas respons så positiv att motsvarande yrkesutbildning utvidgas till andra flyktingläger i Uganda.

– Efter examen ser  min situation ljusare ut. Jag känner mig mycket självsäker då jag söker jobb. Nu tänker jag utveckla mitt kunnande genom att jobba och i framtiden skulle jag vilja starta ett eget företag, berättar 17-åringa Shaban Chance som studerat mekanik med stöd av medel från Gemensamt Ansvar. Chance flydde från Kongo till Uganda och har förlorat sin familj.

Hjälpen förmedlas av Kyrkans Utlandhjälp.

Insamlingsredovisningen överlämnades på tisdag 15.11 till insamlingens beskyddare, president Sauli Niinistö. Vid överräckningen talade biskopen i Kuopio stift, Jari Jolkkonen, och liknade insamlingen Gemensamt Ansvar med en folkrörelse för kärlek till medmänniskan. Jolkkonen sade att insamlingen har en viktig uppgift i att försvara mänskliga rättigheter och ge röst åt dem som inte annars skulle bli hörda.

Insamlingsintäkterna delas mellan Kyrkans Utlandshjälps utvecklingsbistånd och katastrofhjälp (60 %), Finlands Scouter (20 %), Kyrkans diakonifond och stiften (10 %) och församlingarnas diakoniarbete (10 %).

Insamlingsresultaten finns på Gemensamt Ansvars webbsidor.

Gemensamt Ansvar 2017 motverkar människohandel. Insamlingen inleds på söndag den 5 februari 2017 med biskop Björn Vikström som förman för insamlingen.

Mera information:
Gemensamt Ansvars insamlingschef Tapio Pajunen, tfn 0400 870 041, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi