Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Årets präst Merja Hållfast driver de äldres sak

Publicerad 14.11.2016

Finlands kyrkas prästförbund har valt sjukhuspräst Merja Hållfast från Helsingfors till årets präst. Valet offentliggjordes i samband med kvällsfesten på Prästförbundets fullmäktiges höstmöte den 14 november.

I motiveringen till valet sägs att Merja Hållfast som projektanställd för öppenvården för åldringar har skapat samarbetsmodeller och nätverk för öppenvården, hemsjukhusvården och lokalförsamlingarna.

Hon har också startat utbildning för frivilliga inom vården i livets slutskede. De frivilliga finns inom hemsjukhusvården, på avdelningar för vård i livets slutskede och på vårdenheter med jour dygnet runt. Inom ramen för projektet har man utbildat frivilliga och anställda i församlingar och staden i hur man möter minnessjuka personer, hur man håller andakter och i helhetsvård av döende, till exempel hur man bemöter den döendes andliga behov.

Äldre i allt sämre skick bor hemma

Merja Hållfast ser till de äldres behov då äldre i allt sämre skick bor hemma som en följd av servicereformen inom hälsovården och framför allt åldringsvården. Hon har under de fyra senaste åren jobbat med ett projekt som riktar in sig på hur man kan tillgodose de psykiska och andliga behoven i öppenvården och hemsjukvården.

– Hemsjukhusvården och hemsjukvården sköter allt flera patienter i livets slutskede. Den nya situationen väcker frågan om hur psykisk och andlig hjälp och stöd når dem som man tidigare kunna nå på olika vårdenheter. Projektet uppstod ur en strävan att klargöra och hitta medel för att svara på utmaningen, berättar Hållfast.

Merja Hållfast säger att projektets utgångspunkt har varit att hitta anknytning till redan existerande nätverk. Samarbetet har granskats från de olika aktörernas synvinklar. På det sättet har det varit möjligt att brett granska arbetet bland äldre på gräsrotsnivå och få en realistisk bild av hur vardagen på fältet ser ut.

Året präst är född i Jankkala 1955. Hon blev teologie magister vid Helsingfors universitet 1995 och vigdes till präst i Helsingfors 1998. Hon har varit sjukhuspräst i Helsingfors kyrkliga samfällighet sedan 2002 och jobbat med projektet om vård i livets slutskede de senaste fyra åren. Innan det var hon tf sjukhusteolog och sjukhuspräst i Vanda och Helsingfors kyrkliga samfälligheter åren 1996-2001.

Hållfast har varit ordförande för sjukhusteologernas förening åren 2009-2012.

Kyrkoherden i Ylivieska Timo Määttä fick kommunikationspris

Finlands kyrkas prästförbund har gett ett kommunikationspris till kyrkoherden i Ylivieska församling Timo Määttä för det förtjänstfulla arbete han gjorde då Ylivieska kyrka brann ner. På påsknatten hölls påsknattsmässan vid ruinerna då kyrkan ännu brann och släckningsarbetet pågick.

Kyrkoherde Timo Määttä lyfte fram påskens budskap vid kyrkoruinerna. Priset överräcktes vid Prästförbundets höstfullmäktiges kvällsfest den 14 november i Helsingfors. Det är första gången som prästförbundet ger ett kommunikationspris.

Ett foto av Merja Hållfast hittar ni via den här länken.

Intervjuförfrågningar: Merja Hållfast, tfn 050 365 1002, merja.hallfast@evl.fi

Mera information:
Finlands kyrkas prästförbund
biträdande verksamhetsledare Merja Laaksamo, tfn 050 542 3664, merja.laaksamo@akiliitot.fi