Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet ber biskopsmötet i samarbete med kyrkostyrelsen utreda initativ om vigselrätten

Publicerad 10.11.2016

Kyrkomötet beslöt på onsdagen efter omröstning att med rösterna 65-33 be biskopsmötet i samarbete med kyrkostyrelsen göra en utredning om följderna av att avstå från vigselrätten. Frågan har sin grund i ett ombudsinitiativ som föreslår att man utreder om det finns anledning för kyrkan att avstå från vigsel till äktenskap då ändringen i äktenskapslagen träder i kraft.

Allmänna utskottet konstaterar i sitt betänkande att det finns skäl att bedöma positiva och negativa följder av både alternativet att behålla och alternativet att avstå från vigselrätten. Utskottet konstaterar att eftersom det redan gjorts utredningar om följderna och verkningarna av ändringen i äktenskapslagen är det bra att koppla denna utredning till det redan gjorda arbetet.

Utgångspunkten för utredningen är frågan om vigsel inom både ett kyrkligt och samhälleligt ramverk. Det är viktigt att förtydliga begreppen för att underlätta en smidig diskussion.

Utredningen ska ta upp hur vigselrätten påverkar kyrkans identitet, vad den kyrkliga vigseln betyder för medlemmar och medlemskapet, och hur lösningen inverkar på kyrkans personal och ekonomi. Man ska också utreda hur lösningen påverkar förhållandet mellan kyrkan och staten. Dessutom ska utredningen ta upp lösningar som valts i andra lutherska och anglikanska kyrkor och vilka följder dessa avgöranden har haft.

I betänkandet skriver allmänna utskottet att det i ombudsinitiativet föreslås att utredningsarbetet kunde leda till åtgärder. Utskottet anser däremot att det krävs ett separat beslut om att vidta åtgärder.

I diskussionen inför omröstningen betonade flera kyrkomötesombud att de stöder att utredningen görs om än de anser att det är viktigt att kyrkan behåller vigselrätten.

Biskopsmötet gav i augusti en redogörelse med anledning av ändringen i äktenskapslagen 1.3.2017 medan kyrkostyrelsen för sin del gjort en juridisk utredning i frågan och utarbetat en samtalsmodell för dem som tänker olika när det gäller synen på äktenskapet. Den forskning om äktenskapssynen som kyrkomötet tidigare har begärt av kyrkostyrelsen publiceras i Kyrkans forskningscentrals publikationsserie hösten 2017.

Allmänna utskottets betänkande i frågan

Kyrkomötets kommunikation:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
informatör Tuija Helenelund tfn 050 529 8503, tuija.helenelund@evl.fi
informatör Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi

Följ kyrkomötet på twitter: #kyrkomötet #kirkolliskokous

Kyrkomötets plenum strömmas via webbplatsen Sakastis förstasida