Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Undersökning 2015: Unga åldersgrupper mera positiva till att kyrkan viger par av samma kön

Publicerad 07.11.2016

Synen på om kyrkans fortsättningsvis enbart ska viga man och kvinna till äktenskap delar finländarnas och evangelisk-lutherska kyrkans medlemmars åsikter. Mest positiva till att viga par av samma kön är de yngre åldersgrupperna.

Kyrkans forskningscentral har med hjälp av Taloustutkimus i enkäten Gallup Ecclesiastica granskat finländarnas och kyrkans medlemmars åsikter om vad kyrkan borde göra då den nya äktenskapslagen som möjliggör vigsel av par av samma kön träder i kraft 1.3.2017. Samma åsikter bland kyrkans anställda och förtroendevalda har forskningscentralen granskat i en skild undersökning.

Hälften av medlemmarna vill behålla kyrkans nuvarande linje

År 2015 var 44 procent av finländarna helt eller delvis av samma åsikt med påståendet att kyrkan också i fortsättningen borde viga enbart kvinna och man till äktenskap. Av kyrkans medlemmar var hälften (50 %) helt eller delvis av samma åsikt som kyrkans nuvarande äktenskapssyn medan 42 procent var helt eller delvis av annan åsikt än påståendet.

Kyrkans förtroendevaldas åsikter var starkt i linje med kyrkans rådande äktenskapssyn, 72 procent stödde tanken att kyrkligt äktenskap ingås mellan en man och en kvinna. Kyrkans anställda låg åsiktsmässigt mellan medlemmarna och de förtroendevalda.

Förtroendevalda mest kritiska

Vigsel av par av samma kön stöddes i enkäten 2015 helt eller delvis av 48 procent av finländarna. Samma andel bland evangelisk-lutherska kyrkans medlemmar var 45 procent. Av de förtroendevalda förhöll sig 25 procent positivt till vigsel av par av samma kön och av kyrkans anställda 34 procent.

Förtroendevalda och kyrkans anställda i de yngre åldersgrupperna var ändå mera positiva till kyrklig vigsel av par av samma kön. Av kyrkans anställda under 45 år var 43 procent beredda att viga par av samma kön medan motsvarande andel bland de över 55 år var 28 procent.

Förändringen i såväl de anställdas som förtroendevaldas attityder till vigsel av par av samma kön har varit snabb sedan 2012 då den senaste enkäten gjordes. I båda grupperna har de som förhåller sig positivt ökat med ca 10 procent på drygt tre år.

Inget stöd för att avstå från vigselrätten

Ett alternativ som föreslagits för att lösa frågan om vigsel av par av samma kön är att kyrkan helt skulle avstå från vigselrätten. Det stöddes nästan inte alls av finländarna i enkäten 2015. Bara 17 procent av finländarna förhöll sig positivt till att kyrkan skulle avstå från vigselrätten.

Av kyrkans medlemmar stödde 12 procent och motsatte sig 67 procent att kyrkan skulle avstå från vigselrätten. Bland kyrkans anställda stödde 21 procent att man avstår från vigselrätten och bland förtroendevalda 13 procent.

Brett stöd för välsignelse av äktenskap

Alla grupper som ingick i undersökningen förhöll sig positiva till att par av samma kön skulle ha möjlighet att få kyrklig välsignelse av sitt äktenskap. Den positiva inställningen till välsignelse har ökat sedan 2011 såväl bland finländarna som bland kyrkans anställda och förtroendevalda.

Av kyrkan medlemmar förhåller sig 67 procent positivt till välsignelse. Bland kyrkans förtroendevalda förhöll sig 59 procent och bland kyrkans anställda 62 procent positivt till att alla skulle få välsignelse av sitt äktenskap. Motsvarande siffra bland finländarna var 64 procent.

 

Enkäterna gjordes som en del av Kyrkans fyraårsberättelse som beskriver och analyserar förändringstrender i kyrkan och dess verksamhetsmiljö idag och ger en situationsbild av religionen i Finland. Verksamhetsberättelsen offentliggjordes den 2 november. Svensk översättning av fyraårsberättelsen kommer på våren.

Grafer över inställningen till vigsel av par av samma kön (på finska)