Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Mäkinen: Kyrkan måste reagera då människor hamnar utanför samhället

Publicerad 08.11.2016

Då ärkebiskop Kari Mäkinen öppnade kyrkomötet i Åbo på tisdagen talade han om kyrkans roll i en samhälleligt utmanande och världspolitisk osäker situation. Han betonade hur viktigt det är att kyrkan försvarar människors värde och reagerar bland annat då familjeåterförening blir en omöjlighet.

– När människor hamnar utanför samhället på grund av sina bördor, sin ensamhet, sin skam eller som flyktingar utan identitetshandlingar eller utan familjeåterföreningar, då kan församlingarna inte vara overksamma. Det är inte fråga om en moralisk bedömning. Det är fråga om att försvara av Gud skapade och återlösta människor.

Mäkinen närmade sig problematiken utgående från klockringning som symbolisk handling och drog paralleller till bland annat tolvslaget från Åbo domkyrka.

– Det finns alltid en mångfald i det symboliska budskapet. Man kan inte definiera det. Gärna tänker jag själv att kyrkklockornas tolv slag förmedlar ro och tillit mitt i en osäker värld. Gärna tänker jag att man i dem kan höra rösten från en annan värld och inbjudan till samtal med Gud. Gärna tänker jag att de istället för moralkritik talar om människors och livets värde och värdighet, om mod och hopp som är djupare än det här livets bekymmer. 

– Hurdant budskap och vilken ton kyrkklockornas tolv slag i verkligheten har påverkas av många olika faktorer och upplevelser, kanske också av hurdana beslut vi gör och hurdana diskussioner vi för här, sade ärkebiskopen.

Ärkebiskopens tal i sin helhet.

 

Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte samlas till höstsession i Åbo den 8-11 november. Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutfattande organ. Mötet streamas i sin helhet på Youtube. Det finns en länk till strömningen på webbtjänsten Sakastis första sida.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Det går att bekanta sig med kyrkomötesombuden på webbadressen http://ehdokasgalleria.evl.fi/kandidatgalleriet2016/.

Kyrkomötets handlingar finns på webbtjänsten Sacrista.