Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Minister Sanni Grahn-Laasonen: Församlingarnas verksamhet kan bryta marginalisering

Publicerad 08.11.2016

I sitt tal till kyrkomötet på tisdagen (8.11) uttryckte undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen sin oro för de unga som hamnar utanför arbetslivet och inte heller har någon studieplats.

– Situationen är oroväckande. Till och med var femte ung man mellan 20 och 24 år har så att säga ingenting; de studerar inte, de arbetar inte, sade Grahn-Laasonen.

Ministern konstaterade att de utslagna ungas antal började stiga då den ekonomiska krisen startade 2008 och att unga utslagna mäns antal har ökat med nästan tio procent på tio år. Hon berättade att motsvarande trender funnits i andra europeiska länder men att det i Finland fortsatt.

– Den ekonomiska krisen har lämnat sina spår framför allt bland unga finländska män. Vi vet att ju längre det fortsätter desto mera hopas problemen, sade Grahn-Laasonen.

– Det är viktigt att varje barn och ung människa får erfara deltagande och delaktighet, kreativ sysselsättning, gemenskap, påverkningsmöjligheter. Det här erbjuder varje församling i sin verksamhet. Det här är viktigt. Kyrkan gör också ett värdefullt arbete för att nå just dem som ingen annan i samhället tycks nå, sade Grahn-Laasonen med ett tack till kyrkan.

– Församlingarnas verksamhet erbjuder just de upplevelser av delaktighet och betydelsefullhet som kan bryta en ond cirkel av marginalisering. Låt oss därför med gemensamma krafter – var och en i sin roll – förebygga marginalisering och hjälpa dem som hamnat utanför, uppmanade ministern.

Viktigt med dialog mellan religioner

Minister Sanni Grahn-Laasonen ansåg också att det att lutheraner och katoliker tillsammans inlett firandet av reformationens märkesår är en stor milstolpe i det ekumeniska samarbetet. Hon sade att man borde arbeta för en motsvarande utveckling mellan religionerna med hänvisning till den aktiva dialog som evangelisk-lutherska kyrkan för med andra religioner.

Minister Sanni Grahn-Laasonens tal i sin helhet.

 

Kyrkomötet är samlat till höstsession i Åbo 8-11.11.2016. Det går att följa med arbetet i plenisalen via strömning på nätet.

Kyrkomötet på twitter: #kyrkomötet #kirkolliskokous

Mera information om kyrkomötet ger:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi (ti-fr)
informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi (ti-on)
informatör Tuija Helenelund tfn 050 529 8503, tuija.helenelund@evl.fi (ti-fr)
informatör Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi (to-fr)