Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet behandlar ändring av sättet att välja ärkebiskop – diskuterar kyrkans äktenskapssyn

Publicerad 04.11.2016

Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte samlas till höstsession i Åbo nästa vecka, den 8-11 november. På mötets ärendelista finns bland annat ett förslag till ändring av sättet att välja ärkebiskop. Kyrkomötet ska fatta beslut i frågan på basis av lagutskottets betänkande.

Redogörelse om äktenskapet, juridisk utredning och samtalsmodell till kännedom till kyrkomötet

På onsdag (9.11) får kyrkomötet ta del av den utredning biskopsmötet gav i augusti med anledning av ändringen i äktenskapslagen och den juridiska utredning som kyrkostyrelsen gav i oktober om vilka följder ändringen i äktenskapslagen har för kyrkan. Kyrkomötet får också till kännedom en samtalsmodell för dem som tänker olika i äktenskapsfrågan. Kyrkomötet diskuterar utredningarna.

Den enda fråga  om äktenskapet som just nu är under behandling i kyrkomötet är ett ombudsinitiativ av ombudet Risto Tuori och som kyrkomötet i våras remitterade till allmänna utskottet. I initiativet föreslås att kyrkostyrelsen ska utreda om det finns skäl för kyrkan att avstå från vigselrätten. Troligen blir utskottets betänkande klart för behandling under höstsessionen.

Äktenskapslagen ändrar den 1 mars 2017 och gör det möjligt för par av samma kön att ingå äktenskap. Enligt evangelisk-lutherska kyrkans nuvarande lära är äktenskapet ett förbund mellan en kvinna och en man. Det är kyrkomötet som gör ändringar i kyrkohandboken och en ändring kräver kvalificerad, dvs. tre fjärdedels majoritet. Biskopsmötet, kyrkostyrelsen och stiftsfullmäktige kan göra framställningar till kyrkomötet medan kyrkomötesombud kan väcka initiativ. Enligt kyrkomötets arbetsordning ska initiativ lämnas in till vårens möte, budgetinitiativ kan göras till höstens möte.

Framtidskommitténs betänkande på agendan

På kyrkomötets agenda för veckan finns bland annat kyrkans framtidskommittés betänkande och stiftsfullmäktigeinitiativ om att ändra tidpunkten för församlingsvalet och övergå till en elektronisk förteckning över röstberättigade. Kyrkomötet ska föra remissdiskussion om framtidskommitténs betänkande. Frågan om att flytta tidpunkten för församlingsvalet remitterade kyrkomötet i våras till allmänna utskottet.

Kyrkomötet ska också behandla Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2017-2019. Till budgeten har det kommit två budgetinitiativ.

Under veckan för kyrkomötet remissdebatt om kyrkans fyraårsberättelse för åren 2012-2015. Fyraårsberättelsen offentliggjordes 2.11 och utkommer på svenska under våren.

Kyrkomötet för också remissdebatt om biskopsmötets två förslag till ändringar i kyrkoordningen som i enskilda fall skulle göra det möjligt för andra kyrkors medlemmar att delta i nattvarden och andra kristna kyrkors präster att predika i gudstjänsten.

Biskop Björn Vikström predikar vid öppningsmässan i S:t Marie kyrka på tisdag 8.11 klockan 8.30. Han assisteras i gudstjänsten av kyrkomötesombud från Borgå stift. Höstsessionen öppnas av ärkebiskop Kari Mäkinen klockan 10 på mötesplatsen, Turun kristillinen opisto, Åbo.
Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen besöker kyrkomötet på tisdag klockan 14.

Kyrkomötets handlingar finns på kyrkomötets webbplats på Sacrista. Där finns också en arbetsplan för veckan och en förteckning över vilka frågor som är under behandling.
Stiftsfullmäktigeframställningar och ombudsinitiativ översätts i sig inte till svenska, de dokumenten hittar man via kyrkomötets finska webbsidor (Esitykset).

Det går att följa med kyrkomötet via en sändning på YouTube. En länk till strömningen sätts ut på webbtjänsten Sakastis ingångssida.

Kyrkomötet på twitter: #kyrkomötet #kirkolliskokous

Mera information om kyrkomötet ger:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi (ti-fr)
informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi (ti-on)
informatör Tuija Helenelund tfn 050 529 8503, tuija.helenelund@evl.fi (ti-fr)
informatör Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi (to-fr)