Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Jussi Luoma har valts till Lutherska världsförbundets råd

Publicerad 16.09.2023

Prästen Jussi Luoma från Tammerfors har invalts som medlem i rådet för Lutherska världsförbundet för följande period. Lutherska världsförbundets generalförsamling pågår som bäst i Krakow i Polen.

Rådet är Lutherska världsförbundets högsta beslutande organ mellan generalförsamlingarna som hålls med 6–7 års mellanrum. Under den förra perioden representerades den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland av docenten i ekumenik, Minna Hietamäki.

Lutherska världsförbundet fokuserar i sitt arbete på humanitär hjälp och utvecklingssamarbete, teologiskt arbete och ekumenisk dialog. Utöver det sysslar förbundet med internationellt påverkansarbete och utvecklar gemenskapen mellan de lutherska kyrkorna. Besluten i dessa frågor tas av rådet. Till Lutherska världsförbundet hör sammanlagt 150 medlemskyrkor från 99 olika länder och det representerar ungefär 77 miljoner kristna över hela världen.

– Kyrkorna spelar en betydande roll som opinionsbildare i samhället och världen. Kyrkorna gör också en enorm mängd konkret arbete för att hjälpa nödställda och vid kriser, för att förbättra levnadsförhållanden och trygga mänskliga rättigheter. Lutherska världsförbundet har som den största lutherska gemenskapen en central roll i det här arbetet, säger Jussi Luoma.

Lokal och global kyrka

Jussi Luoma arbetar som präst i Messunkylä församling i Tammerfors. Genom sitt nya förtroendeuppdrag får han ett allt starkare lokalt och globalt perspektiv i sitt arbete.

– Jag vill vara med och stärka kristendomens globala perspektiv i min egen kyrka. Även om kristendomens geografiska centrum inte har legat i Europa sedan början av 1900-talet, lever vi i mångt och mycket i en Europacentrerad tankevärld, säger han.

– Som majoritetskyrka har vi både ekonomiskt och politiskt inflytande såväl i Finland som i världen. Det är oerhört viktigt att vi inte missbrukar vårt inflytande och strävar efter att ensidigt ställa upp kriterier för luthersk tro i andra delar av världen. Vi behöver aktivt stöda ett jämlikt och mångsidigt missionsarbete, konstaterar Jussi Luoma samtidigt som han hoppas att hans arbete kan föra medlemmarna i den lutherska kyrkogemenskapens närmare varandra och främja relationerna mellan kyrkor, församlingar och individer.

Lutherska världsförbundet får ny president från Danmark

De nordiska ländernas kandidat, biskop Henrik Stubkjaer har valts till Lutherska världsförbundets president för den kommande perioden. Stubkjaer har varit biskop i Viborgs stift i den danska folkkyrkan sedan år 2014 och är ordförande för de danska kyrkornas råd. Han har suttit i Lutherska världsförbundets råd sedan 2017.

Åren 2005–2014 arbetade Stubkjaer som generalsekreterare för utvecklingshjälpsorganisationen DanChurchAid i Danmark. Han invaldes redan 2010 som medlem i styrelsen för kyrkornas humanitära hjälporganisation ACT Alliance och fungerar som ordförande för ACT EU.

Under åren 2017–2023 lotsades Lutherska världsförbundet av den nigerianske ärkebiskopen Musa Filibus Panti.

Lutherska världsförbundets trettonde generalförsamling pågår till den 19 september. Generalförsamlingen är världsförbundets största samling och hålls ungefär vart sjätte år. Generalförsamlingen fattar beslut som styr Lutherska världsförbundets verksamhet de kommande åren. Generalförsamlingens möte strömmas på webben.

Bild: Jussi Luoma, foto: LWF/Albin Hillert/LML 

Bild: Henrik Stubkjaer 

Fler bilder från generalförsamlingen 

Se också: ”Håll fast vid enheten och hoppet” – Lutherska världsförbundets generalförsamling inleddes - evl.fi

Mera information:
Tomi Karttunen, ledande sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tomi.karttunen@evl.fi tfn +358 50 594 1713
Jussi Luoma, pastor, medlem av Lutherska världsförbundets råd,jussi.luoma@evl.fi, tfn +358 40 648 6822
Sixten Ekstrand, direktor, deltagare med pressackreditering vid generalförsamlingen, sixten.ekstrand@evl.fi, tfn +358 40 142 6674