Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

”Håll fast vid enheten och hoppet” – Lutherska världsförbundets generalförsamling inleddes

Publicerad 13.09.2023

Lutherska världsförbundets generalförsamling inleddes på onsdag 13 september i Krakow i Polen. Världsförbundets ordförande, nigerianska ärkebiskopen Panti Filibus Musa uppmanade i sitt öppningstal representanterna för de lutherska kyrkorna att förbli eniga och att hålla fast vid hoppet på kyrkornas gemensamma färd vidare.

– I en värld full av olika röster och risk för splittring är det så lätt att vända varandra ryggen vid minsta lilla motsättning. Men för oss är det av största vikt att vi verkligen lyssnar till varandra, såväl lokalt som globalt. När vi möter dagens utmaningar blir enheten en hoppets ledstjärna mitt i komplexiteten, osäkerheten och ständigt förändrande ideologier, sade världsförbundets ordförande.

Panti Filibus Musa lyfte också fram kyrkornas roll i en värld med krig och konflikter.

– Vi får inte ge efter på våra krav på att det offentliga rummet ska vara inkluderande och demokratiskt. Kyrkorna kan ha en avgörande roll i arbetet för försoning och fred, sade Musa och nämnde att nära hans hjärta ligger kyrkorna i Ukraina och omkringliggande länder. De både höjer sin röst för fred och stöder flyktingar och andra i behov av hjälp.

Ärkebiskop Tapio Luoma som leder den officiella delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland sa att ordförande Musa lyfte många aktuella frågor i sitt tal. Musa avslutar nu sin period som ordförande för Lutherska världsförbundet.

– Det jag framför allt kommer att minnas är hans uppmuntran till medlemskyrkorna att stöda öppenheten och demokratin i de samhällen de lever i, sade Luoma.

Tio delegater från Finland

I Lutherska världsförbundets generalförsamling deltar ca tusen deltagare från 99 länder. Värd för mötet är den lutherska kyrkan i Polen.

Utöver ärkebiskop Tapio Luoma ingår sakkunnig, TD Liisa Björklund, ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare, docent Minna Hietamäki, biskop Kaisamari Hintikka, teologie studerande Annika Juurikka, förvaltningschef Antti Jääskeläinen, ledande sakkunnig, docent Tomi Karttunen, filosofie studerande Sara Keränen, ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare, docent Juha Meriläinen och pastor Jussi Luoma i den officiella delegationen från Finland.

Kyrkliga organisationer deltar i världsförbundets arbete

Utöver kyrkans delegation deltar också representanter för Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp i mötet. Finska Missionssällskapet stöder via Lutherska världsförbundet nätverk för unga, beviljar stipendier för teologiska studier speciellt för kvinnor och utvecklar kyrkornas ledarskap. Dessutom är hjälparbetet i Ukraina och klimatarbetet i Etiopien projekt som man samarbetar kring.

Lutherska världsförbundet är en långvarig samarbetspartner till Kyrkans Utlandshjälp. Utlandshjälpen samarbetar med världsförbundet bland annat med att främja mänskliga rättigheter, verka för rättvisa mellan könen och religionsdialog. Utlandshjälpen deltar årligen i till exempel arrangemanget av människorättsutbildning för kvinnor.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stöder Lutherska världsförbundets arbete genom att erbjuda personalresurser, betala 250 000 euro i årlig medlemsavgift, stå för en del av generalförsamlingens utgifter och genom att med jämna mellanrum finansiera världsförbundets projekt från kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter.

Generalförsamlingen var senast samlad 2017 – vad hände sen?

Lutherska världsförbundet generalförsamling samlades senast 2017 i Windhoek i Namibia. Efter det har världsförbundet aktivt organiserat hjälp mellan kyrkorna under pandemin och även fortsatt sitt humanitära arbete. Frågor om klimatnödläget, krig och fred, och om rättvisa mellan könen har hört till de viktiga frågorna.

Efter generalförsamlingen i Windhoek inledde världsförbundet ett forskningsprojekt som koncentrerade sig på världsomspännande identitet. Som ett resultat av projektet publicerades nyligen en rapport med namnet Now There Are Varieties. Under generalförsamlingen 2017 publicerade man också guiden Hope for the Future som fokuserar på förnyelse av de judisk-kristna relationerna.

Mera information:
Generalförsamlingens program
Lutherska världsförbundets liveströmningar
Tomi Karttunen, ledande sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tomi.karttunen@evl.fi, tfn 050 594 1713
Juha Meriläinen, ärkebiskopens teologiska sekreterare, juha.merilainen@evl.fi, tfn 040 142 4913

Bilder från Lutherska världsförbundet

Bifogat finns ett fotografi från Lutherska världsförbundets generalförsamling. På bilden världsförbundets ordförande Panti Filibus Musa som talar till generalförsamlingen som inleddes på onsdag (13.9.2023) i Krakow i Polen.