Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Anni Rinne har inlett arbetet som dataadministrationschef på Kyrkostyrelsen

Publicerad 13.09.2023

Ekonomie och filosofie magister Anni Rinne tillträdde som dataadministrationschef vid Kyrkostyrelsen 1.8.2023. Det handlar om en fast anställning.

Rinne leder Kyrkostyrelsens dataadministrationsenhet. Enheten har 19 sakkunniga inom ICT, datasäkerhet och upphandling. Som dataadministrationschef ansvarar hon, i samarbete med systemägarna och IT-områdena, för utvecklingen av de datasystem som kyrkans centralförvaltning och församlingarna behöver. Dataadministrationschefen koordinerar till exempel i samarbete med systemägarna planeringen av Kyrkostyrelsens datasystem, genomförandet och kontrollen av produktcykeln för systemen.

Till hennes ansvar hör beredningen av hela kyrkans digitalstrategi och ansvaret för att göra upp Kyrkostyrelsens digitalstrategi och att se till att den är kompatibel med hela kyrkans digitalstrategi.

Anni Rinne kommer från Försvarsmakten där hon arbetade från 2007.

Mera information: dataadministrationschef Anni Rinne, Kyrkostyrelsen, anni.rinne@evl.fi, tfn 040 158 1023
Bifogat finns ett fotografi av Anni Rinne. Fotograf: KV/Aarne Ormio