Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Mari Parkkinen: Gemenskapen med varandra och Gud föds av nåd och kärlek

Publicerad 03.09.2023

Nya biskopen i S:t Michels stift Mari Parkkinen vigdes till ämbetet i domkyrkan i S:t Michel på söndag 3 september. Vigningen förrättades av ärkebiskop Tapio Luoma.

Mari Parkkinen vigdes och välsignades till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning som traditionen bjuder. Hon fick ta emot biskopsinsignierna: korset, staven, mitran och kåpan. Biskopen i Uleåborgs stift Jukka Keskitalo och biskopen i Lappo stift Matti Salomäki assisterade ärkebiskopen då Parkkinen ikläddes biskopsinsignierna.

Vi ska aktivt söka kontakt

I sin predikan utgick biskop Parkkinen från Matteusevangeliets femte kapitel där Jesus talar om hur vi ska förhålla oss till vår medmänniska: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.”

– Den här söndagen påminner oss om hur vi ska behandla varandra: skapa kontakt där den inte finns, dra vårt strå till stacken för det gemensamma goda och stöda dem som går med staplande steg genom livet, sade Parkkinen.

– När vi ger av vårt eget så får vi också något. Men söndagens bibeltext kräver mer av oss. Den kräver att vi gör goda gärningar också då det inte passar in i våra planer. Den kräver att vi bygger broar fastän vi skulle vara mera bekväma med att bygga murar. Och den kräver att vi hjälper dem som behöver hjälp också när vi inte själva är beredda till det.

Kristen tro är utåtriktad och spränger gränser

Parkkinen sa att Guds kärlek går djupt in i själen och är en kärlek som förändrar livet.
– När Guds kärlek rör vid vår själ och vårt hjärta så sprids den ofrånkomligt vidare. Därför ska Guds kärlek också synas i våra handlingar. Jesus förväntar sig att vi inte lever självcentrerat i vår bubbla utan att vi aktivt söker kontakt, ser till att tonfallet inte blir hårdare, att vi tillsammans bygger vårt samhälle och vår kyrka.

– Kyrkans enhet är Kristus men att bygga gemenskap är på vårt ansvar. Gemenskapen bygger på ömsesidig respekt, och på att vi ser varandra i ögonen, möter varandra, hjälper behövande och bygger annat än våra egna revir. Jag hoppas att vi börjar förstå hur viktig gemenskap är i våra egna liv, i samhället och även i vår kyrka.

– Idag vigs jag till biskop i S:t Michels stift. Jag blir en del i kedjan av biskopar, sade Parkkinen.
Hon hänvisade sedan till stiftets femte biskop Ilmari Salomies, och att hon för egen del i vill bygga gemenskap på samma sätt som biskop Salomies uttryckte det 1943 ”med möda, uppmuntran och möjlighet till välsignelse”.  

– Jag tror att vi tillsammans kan bygga en sådan här gemenskap och jag kallar oss alla att bygga den.

Vid biskopsvigningen fick biskop Parkkinen biskopsämbetes insignier: korset, staven, mitran och kåpan. Biskopens kåpa gjordes redan 1935 åt biskopen i Viborgs stift Yrjö Loimaranta. Den mitra som gjordes i samband med kåpan har sedan försvunnit och en ny mitra gjordes till biskop Seppo Häkkinens biskopsvigning 2009.

Mässan sänds direkt i Yle TV1 och i radiokanalen Yle Radio 1. Mässan kan också ses på Yle Arenan.

Bilder från vigningsmässan publiceras efter att tillfället avslutats.

Predikan i sin helhet (på finska) bifogas nyheten och publiceras efter vigningsmässan på webbsidan för biskopen i S:t Michels stift.

Mera information:
Fotografier av Mari Parkkinen finns i Kyrkans mediebank (sökord Mari Parkkinen)
Biskopens specialmedarbetare Kalervo Pöykkö, Domkapitlet i S:t Michels stift, kalervo.poykko@evl.fi, tfn 050 543 0739 

Bilagor till nyheten