Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Borgå stift firar 100 år med stiftsdagar – temat tillsammanskraft mer angeläget än någonsin

Publicerad 23.08.2023

 

I år har det gått 100 år sedan Borgå stift grundades. Jubileumsåret har uppmärksammats på olika sätt och i oktober inbjuder man till stiftsdagar i Borgå. Årets tema Tillsammanskraft har blivit alltmer angeläget.

– Firandet har pågått hela året och kulminerar på sätt och vis i stiftsdagarna. Under året har församlingarna firat på olika sätt, berättar biskop Bo-Göran Åstrand som regelbundet besöker församlingarna.

I många församlingar har man lyft fram jubileumsåret i det man redan gör och är extra stolt över i sin församling. Många har synliggjort det i sociala medier.

– I samband med olika evenemang så som gudstjänster, konserter och samlingar har man bjudit på jubileumsbakelsen, sjungit jubileumssången och berättat om stiftets historia.

Viktigt tema i utmanande tid

Ett av de bärande orden i firandet är tillsammanskraft.

– Det här är ett ord som kom till i och med jubileumssången och som vi använt i olika sammanhang. Ingen av oss kunde då ana på vilket sätt denna tillsammanskraft skulle utmanas idag. Att det skulle upplevas så här aktuellt och angeläget.

Biskopen hänvisar till de senaste månadernas diskussion om populism, nationalism och rasism. Under stiftsdagarna får temat en extra speciell prägel i och med besöket av Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus.

– I Finland pågår en diskussion om hur vi förhåller oss till andra människor utgående från vår nuvarande regering och diverse ministrars uttalanden. I Sverige har diskussionen fått en tydlig religiös infallsvinkel i och med koranbränningar och ett försämrat säkerhetsläge, säger biskop Åstrand som upplever att temat är mer aktuellt och angeläget än tidigare.

– Jag ser fram emot flera intressanta samtal om kyrkans uppgift i samhället och aktuella samhällsfrågor tillsammans med ärkebiskoparna Tapio Luoma och Martin Modéus.

Stiftsdagar i slutet av oktober – bokrelease och framtidsspaning

Höjdpunkten på jubileumsåret är stiftsdagarna som firas i Borgå den 27–29 oktober.

– Till stiftsdagarna hör olika samtal om vårt hundraåriga stift och dess väg framåt, musikinslag och mässor men också tid och rum för samtal och reflektion om kyrkan, samhället och stiftet. Framför allt är det ju en möjlighet att träffas, säger Åstrand.

På fredag eftermiddag offentliggörs jubileumsboken Tillsammanskraft – stiftet, seklet, svenskan vid ett panelsamtal med diakoniarbetare Susanna Landor, jubileumsbokens redaktör Robert Lemberg och studerande Ida-Maria Sola. Moderator är journalisten Maja-Stina Andersson-Tapola.

Lördag förmiddag har parallellprogram. Det blir samtal om Borgå stifts identitet, dess historia, nuläge och bärkraft med bland andra journalisten Staffan Bruun, framtidsforskare Katri Vataja och socionom Jamika Sandbäck. Samtalen leds av stiftsdekan Mia Anderssén-Löf. Alternativt kan man välja pilgrimsvandring eller guidad vandring i Gamla stan.

Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus håller festföredrag på stiftsdagarna. Dagarna har internationella gäster från Irland, den anglikanska prästen Andrew Orr, ärkediakon i Cork stift och hans fru, pastor Susan Green.

På eftermiddagen berättar biskop emeritus Gustav Björkstrand om sin bok om finlandssvenska författare i psalmboken. Lördagens festkväll bjuder på musik med Fredrik Erlandsson, Jan Hellberg, Niels Burgmann och Erica Nygård, Mauriz och Martina Brunell och sånggruppen Mrs Big Hill Singers.

Stiftsdagarna avslutas med söndagens festmässa i Borgå domkyrka. Mässan sänds klockan 12 i Yle Fem och klockan 13.03 i Yle Vega. På Arenan kan man följa mässan på finlandssvenskt teckenspråk.

I år har det gått 100 år sedan nuvarande Borgå stift grundades på språklig grund. Stiftet omfattar idag 45 församlingar med ca 225 000 medlemmar runtom i Svenskfinland och på Åland.

Mera information:
Susanne Lönnqvist, biskopens sekreterare, tfn 040 142 5213, susanne.lonnqvist@evl.fi
Stiftsdagarnas program i sin helhet: Stiftsdagar i Borgå - evl.fi
#tillsammanskraft #borgastift100
Stiftsdagarnas logo i Kyrkans mediebank

Anmälan till Stiftsdagarna 2023. Sista anmälningsdag är 15.9.2023.