Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tillgänglig pilgrimsrutt fick kyrkans pris för miljöfostran

Publicerad 06.09.2016

Partaharju verksamhetscenter och deras pilgrimsrutt och tillgängliga naturstig fick Kyrkostyrelsens pris för miljöfostran 2016. Priset delades ut av biskop Seppo Häkkinen på Kyrkans miljödagar i S:t Michel på tisdag.

Partaharju verksamhetscenter i Pieksämäki har aktivt verkat för att bygga tillgängliga friluftsmöjligheter. Det har länge funnits en efterfrågan på friluftsmöjligheter för rullstolsburna. Målet med en tillgänglig naturstig är att erbjuda alla möjlighet att röra sig självständigt. Verksamhetscentret betjänar speciellt församlingar och kommuner i regionen.

I motiveringarna till priset konstateras ”att bygga naturstigar och ordna naturutflykter är en viktig del av den kristna miljöfostran. Partaharju verksamhetscenters lösningar förverkligar på ett genialt sätt andan och målen i kyrkans tillgänglighetsprogram.”

Den tillgängliga naturstigen längst i sitt slag än så länge

Den tillgängliga naturstigen är 1,8 kilometer lång. Den har planerats i samarbete med yrkeshögskolan Diak Pieksämäki och har till stor del finansierats av Pieksämäki stad. I projektkoordineringen och provbruket har man anlitat Invalidförbundets experter. Den tillgängliga stigen blir klar under hösten.

I motiveringen till utmärkelsen lyfter man också fram en kort pilgrimsrutt som öppnats i sommar. Den över en och en halv kilometer långa pilgrimsrutten har sju kontroller längs sjön Salvosjärvis stränder och på åsarna. Pilgrimsrutten slutar vid Ristikivi kyrka.

Tanken med kyrkans pris för miljöfostran är att lyfta fram innovativa och framgångsrika sätt att genomföra miljöfostran i kyrkan. Målet är också att motivera och uppmuntra andra församlingar och kyrkliga aktörer att mera aktivt ägna sig åt miljöfostran.

Kyrkostyrelsen grundade priset 2014.

Kyrkans miljödagar ordnas i S:t Michel 6-7.9.2016

Mera information:
biträdande chef Jarmo Kokkonen, Kyrkostyrelsen, tfn 050 594 1316, jarmo.kokkonen@evl.fi