Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Lutheraner samlas i Krakow i september

Publicerad 07.08.2023

Lutherska världsförbundets (LVF) 13:de generalförsamling ordnas 13–19 september 2023 i Krakow, Polen. Generalförsamlingen är Lutherska världsförbundets största sammankomst och äger rum ungefär vart sjätte år. Generalförsamlingen fattar beslut som vägleder Lutherska världsförbundets verksamhet under de kommande åren.

Det finns cirka 75 miljoner lutheraner i världen. Lutherska världsförbundet har 149 medlemskyrkor och den här gången förväntas cirka 350 delegater delta i generalförsamlingen. Från Finland reser en delegation ledd av ärkebiskop Tapio Luoma till Polen.

Temat för mötet i Krakow är En Kropp, en Ande, ett Hopp (One Body, One Spirit, One Hope). Under veckan kommer deltagarna att ha möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar, lära av varandra, fatta beslut tillsammans och fira gudstjänst tillsammans med den världsvida lutherska kyrkofamiljen.

– Höstens generalförsamling kommer att föra samman lutherska kyrkor från hela världen i Östeuropa, där lutherdomen är en liten minoritetsreligion och där vardagen påverkas starkt av Rysslands angreppskrig i Ukraina, säger Minna Hietamäki. Hon representerar Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i rådet för Lutherska världsförbundet.

– Generalförsamlingen kommer också att besöka museiområdet Auschwitz-Birkenau. Jag tror att Lutherska världsförbundets centrala teman, såsom försvaret av det okränkbara människovärdet och situationen för människor som har flytt från olika kriser, kommer att lyftas fram vid generalförsamlingen, fortsätter hon.

Lutherska världsförbundet föddes i en värld som härjats av andra världskriget. Även om mycket har förändrats på 76 år, är förstörda städer och tiotals miljoner flyktingar fortfarande en realitet. Kriget har också återvänt till Europa. Kyrkornas gemensamma ansträngningar för rättvisa, fred och försoning är fortfarande mycket angelägna.

Några av generalförsamlingens programpunkter kan följas live online via världsförbundets Youtubekanal

För mer information:
Lutherska världsförbundets 13:de generalförsamling
Minna Hietamäki, medlem i Lutherska världsförbundets råd, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, tfn 040 142 5299, minna.hietamaki@evl.fi
Kimmo Kääriäinen, chef för kyrkans utrikesavdelning, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, tfn 040 522 1464, kimmo.kaariainen@evl.f