Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötets redogörelse: Det finns rum i kyrkan för olika familjer

Publicerad 31.08.2016

Biskopsmötet gav på onsdag 31.8.2016 en redogörelse om kyrkans äktenskapssyn. Med anledning av den nya äktenskapslagen som träder ikraft i mars 2017 hade kyrkomötet i november ifjol bett biskopsmötet göra en redogörelse om kyrkans äktenskapssyn och varje människas omistliga värde som stöd åt prästerna och församlingarna. Tanken är att redogörelsen ska klargöra den diskussion som förs i kyrkan om vad ändringen i äktenskapslagen innebär.

Biskopsmötet konstaterar att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Ändringen i den samhälleliga lagstiftningen ändrar inte på kyrkans äktenskapssyn. Lagändringen påverkar inte heller prästernas rätt att förrätta kyrklig vigsel. Bestämmelserna som prästerna ska följa vid kyrklig vigsel finns i evangelisk-lutherska kyrkans kyrkoordning och kyrkohandbok. De gäller inte bara vigsel utan även välsignelse av äktenskap.

Enligt redogörelsen kan en präst eller annan anställd i församlingen be med och för dem som ingått civiläktenskap i enlighet med de pastorala anvisningar som biskopsmötet gav i februari 2011. Biskoparna i respektive stift kan vid behov ge närmare anvisningar åt prästerna.

Nya samtalsmodeller behövs

I redogörelsen sägs att ändringen i äktenskapslagstiftningen inte ändrar på kyrkans undervisning om äktenskapet och vigselpraxis. Däremot gör den det nödvändigt för kyrkan att hitta nya sätt att diskutera erfarenheter och synpunkter som uppstår i den nya situationen.

Den lutherska kyrkan vill för sin del tjäna och stöda människor i deras frågor om kring familj och sexualitet. Samtidigt är kyrkan medveten om att den inte alltid lyckats göra det på ett konstruktivt sätt utan att dess ord och agerande kan ha orsakat en känsla av att ha blivit avvisad och inte bemött med respekt.

I redogörelsen säger biskopsmötet att det i kyrkan finns rum för olika familjer, ensamstående, änkor och änklingar, frånskilda och de som hör till en sexuell eller könsminoritet. I Kristus är alla jämlika.

Varje människa är Guds avbild

Vid presskonferensen sade ärkebiskop Kari Mäkinen att kyrkan i framtiden inte förhåller sig till köns- och sexuella minoriteter som ett problem utan som en del av kyrkan.
– Vi frågar hur vi som kyrka kan tjäna dem på samma sätt som vi tjänar andra medlemmar, sade Mäkinen.

I redogörelsen betonas varje människas omistliga människovärde: Varje människa är Guds avbild oberoende av ålder, ursprung, språk, nationalitet, religion, tro, sexuell inriktning eller familjeform.

Diskussionen fortsätter

Biskopsmötet är den instans som ger anvisningar till prästerna och andra anställda om hur kyrkolagen ska tillämpas men det kan inte ge anvisningar utöver det som står i kyrkolagen och kyrkoordningen. Kyrkostyrelsens juridiska utredning om den nya äktenskapslagens inverkan på kyrkan blir klar senare i höst.

Kyrkostyrelsen har också fått i uppdrag att bereda samtalsmodeller med tillhörande material så att de som har olika äktenskapssyn ska kunna föra en konstruktiv diskussion om äktenskap och familj. Samtalsmodellen testas och tas i bruk i höst.

Dessutom pågår i kyrkomötet behandlingen av ett initiativ där det föreslås att kyrkostyrelsen utreder om kyrkan ska avstå från vigselrätten. Kyrkomötet samlas nästa gång i november. Kyrkans forskningscentral håller också på med en undersökning om äktenskapet som förväntas bli klar hösten 2017.

Biskopsmötets redogörelse i sin helhet (på finska och svenska)

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189